Kā kļūt par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas  lasītāju?

Krāslavas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Tevi iepazīstinās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem , kas nosaka kārtību, kāda ievērojama, apmeklējot bibliotēku un ņemot grāmatas uz mājām! Ievēro šo kārtību!

Turpmāk izņemot  grāmatas bibliotēkā tev būs nepieciešama lasītāja karte,

                                                                          kuru izsniegs tev bibliotekāre !

Lietotājus bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai pilnvarotā persona, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar tavu personas kodu.

  •  Mainot sniegtās ziņas, lietotājam par to izmaiņām jāpaziņo bibliotekāram kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.

 LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI:

  • Bibliotēkas bernu literatūras nodaļā par lasītājiem tiek reģistrēti pirmsskolas vecuma bēni un skolēni no 1. līdz 9. klasei.
  • Grāmatas un žurnālus var lasīt 14 kalendārās dienas. Nepieciešamības gadījumā to var pagarināt ierodoties bibliotēkā vai zvanot pa tālruni 65623572.
  • Bibliotēkas galvenie pakalpojumi ir bez maksas. Maksa tiek iekasēta tikai par speciāliem pakalpojumiem - kopēšana, drukāšana, skenēšana u.c.
  • Datorus Bērnu apkalpošanas nodaļā atļauts izmantot līdz 16 gadu vecumam, 1 stundu dienā.
  • Datoru un interneta izmantošana ir bezmaksas pakalpojums.
  •