Kā kļūt par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas  lasītāju?

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Tevi iepazīstinās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem bibliotēkas apmeklētājiem, kas nosaka kārtību, kāda ievērojama, apmeklējot bibliotēku un ņemot grāmatas uz mājām! Ievēro šo kārtību!

Turpmāk izņemot  grāmatas bibliotēkā tev būs nepieciešama lasītāja karte,

                                                                          kuru izsniegs tev bibliotekāre !

Lietotājus līdz 15 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar tavu personas kodu.

_______________________ ,  tālruņa numurs ______________ , e- pasta adrese________

          Vecāka vārds, uzvārds

  • piekrītu, ka mans bērns tiks reģistrēts kā KNCB lietotājs, uzrādot bērna personas kodu;
  • uzņemos atbildību par personu datu patiesību.

________________________________ ,  personas kods ______________ , 

                             Bērna   vārds, uzvārds

dzīvesvietas adrese: __________________________________________, 

izglītības iestāde___________________ vienojos ar Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu (turpmāk KNCB) par sekojošo:

  • piekrītu, ka es tikšu reģistrēts kā KNCB lietotājs;
  • apņemos ievērot bibliotēkas lietotāja pienākumus.

Mainot sniegtās ziņas, lietotājam par to izmaiņām jāpaziņo bibliotekāram kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.

KNCB darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.