KRĀSLAVAS NCB statistika:
 
Lasītāju skaits - 3127
Apmeklējumu skaits – 42014 
Izsniegumu skaits - 106620
 
Krājuma apjoms: 43111 eksemplāri
  • Grāmatas - 39612
  • Seriālizdevumi - 3323
  • Kartogrāfiskie dokumenti - 6
  • Attēlizdevumi - 25 
  • Audiovizuālie dokumenti - 139
  • Nošu - 6
Informācijas vienību skaits uz vienu lasītāju - 14
Apmeklējumu skaits dienā - 134 
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju - 34