STRUKTŪRA
 
Direktore
 
Lasītāju apkalpošanas nodaļa:
- abonements;
- lasītava; 
- ESIP (Eiropas Savienības informācijas punkts);
- "Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē";
- SBA. 

Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa

Bibliogrāfijas un novadpētniecības nodaļa
 
Bērnu literatūras nodaļa
 
Nodaļa Ezerkalnā