100.00 100.00 %
drīzāk jā 0.00 0.00 %
drīzāk nē 0.00 0.00 %
0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 21