Dagdas novada un pagastu bibliotēku pasākumu plāns: 

Krāslavas novada pagastu bibliotēku pasākumu plāns: