Bērnu literatūras nodaļa

2010.gads


http://www.kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/ 


PASĀKUMI MAIJA MĒNESĪ

5.05.      Zīmējumu konkursu un viktorīnas „Mēs dzīvojam Latvijā”

             rezultātu apkopojums, dalībnieku apbalvošana.

14.05.    Piedalīšana 9.Grāmatu Svētkos. 

Jaunas izstādes bibliotēkā: 

 05.05.      „Sveika, Eiropa!”  

 06.05.      „Ai, māmulīt, visu tu vari, Viss ir tik mīļš, ko tu dari!”   

      11.05.       Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim -175

       16.05.      Dzejniekam, rakstniekam Mārim Rungulim - 60 

20.05.      Gribu ceļam kājas aut. (Kur mācīties?)

24.05.      Komponistam, rakstniekam Marģeram Zariņam -100


 2012 2011 2010 2009