124833

Pasākumi maijā (2022)
01.05.2022


 Datums, laiks

 Nosaukums

 Norises vieta

05.05.-31.05.

 

*05.05.

Plkst.1400 

“No sentēva pūra lādes”
Regīnas Dzalbes, Sandras Vigules un Mikalinas Matejas
personālizstāde

*Izstādes atklāšana klātienē - Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 

KNCB, lasītava

13.05.

Plkst. 1300

“Valoda – kultūras un sirds atslēga”
Radošā darbnīca Eiropas dienas ietvaros ar Ilzi Vovku.
Ar projekta „Europe Direct Austrumlatgalē” atbalstu
(mērķauditorija – izglītības iestādes, jaunieši un citi interesenti)

KNCB, tikšanās telpā

23.05. 

Plkst. 1200

“Mūsu Nākotne ir tagad!”
Krāslavas novada skolēnu pašpārvaldes līderu labās prakses
diskusiju pēcpusdiena
Tikšanās ar Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieci un
projektu vadītāju Eviju Djatkoviču
ĀM izsludinātā projektu konkursa Eiropas dienas pasākumiem Eiropas Savienības informācijas punktos ietvaros

KNCB, tikšanās telpā

20.05.

Plkst. 1200 

Krāslavas novada reģionālo skolu sacensības
Nacionālā skaļās lasīšanas reģionālās sacensības 2.kārta

BLN, sadarbība ar skolām

14.05.

Plkst. 1000

"Vilnas pārvērtības – no vilnas pūciņas līdz rotai”
Ģimenes radošā darbnīca 
velšanas tehnikas cienītājiem

KNCB, tikšanās telpā

15.05. – 30.06.

"Mana mīļākā rotaļlieta"
Zīmējumu konkurss 
veltīts Starptautiskai ģimenes dienai

BLN

20.05.

“Maija jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, BLN, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.05. – 31.05.

“Par/un ap Krāslavu”
Novadpētniecības rubrika

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.05. – 31.05.

“Foto albūmus pāršķirstot”
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
foto rubrika

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

02.05. – 31.05.

“ĢIMENE uz grāmatas vāka”
St. ģimenes dienai veltīts
grāmatu apskats/ virtuāls apsveikums

Abonements, KNCB mājaslapa

02.05. – 31.05.

“Romantiķis ar raksturu”
rakstniekam Dzintaram Sodumam - 100
Grāmatu apskats

Abonements, KNCB mājaslapa

02.05. – 31.05.

Lilijas Tamas sirdsprieks, kas krāsām plūst...
“Pavasaris krāsās”
Gleznu izstāde no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements, KNCB mājaslapa

02.05. – 31.05.

“Laiks kā pulkstenis tikšķ”
Pulksteņu izstāde
vitrīnizstāde / virtuāls apskats

Abonements, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

Mēneša garumā

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai”
Pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 24780173 vai  klātienē
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5

Lasītava, KNCB mājaslapa

17.05.

Senioru skolas nodarbības

KNCB tikšanās telpa

      


      Atpakaļ