115388

Čaklākie lasītāji 2020
04.01.2021


Čaklākie lasītāji 2020.

,,No visiem pasaules brīnumiem visbrīnumainākā ir grāmata, un šajos brīnumos tu vari brīvi ieiet. Tu vari sevī uzņemt visu, ko cilvēki gadu tūkstošos domājuši un jutuši. Tā ir tik liela laime, ka tādēļ vien ir vērts dzīvot’’, rakstīja Zenta Mauriņa.

2020. gada garumā  mūsu čaklākie lasītāji lasītprieku meklēja Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Visvairāk grāmatu bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā izlasīja Inese Kleščinska ar meitu Arianu, Miroslavs Baženovs, Armands Vagalis, Samanta un Markuss Adamoviči. Pateicoties viņu atsauksmei 392 grāmatas no grāmatu plauktiem aizceļoja pie lasītāja. 

Mēs pateicamies arī vecākiem, kuri stiprina bērnos un jauniešos pārliecību par grāmatu lasīšanas vērtību.

 Tā kā šobrīd ir aizliegti klātienes bibliotēkas apmeklējumi, atgādinām par iespēju aktīvi  izmantot Letonikas datubāzi:

https://www.bibliotekakraslava.lv/saites/bibl-datubazes

Datubāzes LETONIKA (daļēji) arī ārpus bibliotēkas var brīvi izmantot ikviens Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lietotājs, pieejas datus saņemot centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5 vai pa e-pastu. 

 

LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Letonika.lv resursi nemitīgi tiek papildināti un tie ir sagrupēti 9 sadaļās:

§ Eniklopēdijas 

§ Vārdnīcas 

§ Lasītava 

§ Multivide 

§ Valoda 

§ Ceļvedis

§ Pasakas

§ Latvijas Kultūras kanons

§ Mācībām

Ja rodas jautājumi, zvaniet 65681100

Krāslavas NC Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Viktorija Urbanoviča
 
      Atpakaļ