Kā kļūt par Krāslavas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas  lasītāju?

Tev jādodas uz Krāslavas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, kur Tevi iepazīstinās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kāda ievērojama, apmeklējot bibliotēku un ņemot grāmatas uz mājām! Ievēro šo kārtību!

Turpmāk izņemot  grāmatas bibliotēkā tev būs nepieciešama lasītāja karte, 

                                                                          kuru izsniegs tev bibliotekāre !

Lietotājus bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai pilnvarotā persona, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar tavu personas kodu.

  •  Mainot sniegtās ziņas, reģistrētam lietotājam par to izmaiņām jāpaziņo bibliotekārei kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu

 LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI:

  • Bērnu literatūras nodaļā  tiek reģistrēti pirmsskolas vecuma bēni un skolēni no 1. līdz 9. klasei
  • Grāmatas un žurnālus var lasīt 14 kalendārās dienas. Nepieciešamības gadījumā tos var pagarināt ierodoties bibliotēkā vai zvanot pa tālruni 65623572
  • Lietotāju apmācība darbam interneta vidē ir bez maksas. Maksa tiek iekasēta tikai par speciāliem pakalpojumiemkopēšana, informācijas iegūšana no datora, skenēšana u.c.
    •  Bērnu literatūras nodaļā (3.stāvā) lasītāju rīcībā ir 3 datori un printeris. Piekļuve internetam ir bezmaksas