109151

Krāslavas pamatskola lasa pasakas
29.11.2019


Ziemassvētkos mums ir tikai tik daudz prieka,

 cik daudz mēs varam nolasīt

no ielīksmotām bērnu acīm un sejām.

/Kārlis Skalbe/

Krāslavas pamatskolas skolēni labi saprot, ka pasakām nepieciešama dzīvība. Pasakas dzīvo, kad tās lasa.

Gandrīz visi ceturto  un piekto klašu skolēni apmeklēja mūsu bibliotēku, lai iesaistītos Kārļa Skalbes pasaku lasīšanā. Mēs esam ļoti pateicīgi klašu audzinātājām Dacei Samsonovičai, Inārai Mukānei, Intai Japiņai par audzēkņu iesaistīšanu pasākumos veltītos Kārļa Skalbes 140. gadadienai.

Pasakā ,, Kaķīša dzirnavas” autors raksta :,, Kāpēc vairot sāpes, lai vairojas prieks”.

Lai Skalbes pasakas vairo prieku un mieru  mūsu lasītāju sirdīs Ziemassvētku klusajā laikā!

Foto skaties  Bērnu literatūras nodaļas emuārā,, Krāslavas pamatskola lasa pasakas"

 http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/
 
      Atpakaļ