117166

Konkursa rezultāti
15.06.2021


Zīmējumu konkursa rezultāti.

Zīmējumu konkursā ,, Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā, ko organizēja Krāslavas novada centrālā bibliotēka sadarbībā ar Europe Direct Austrumlatgalē, piedalījās 62 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 67 zīmējumi.  Savos iespaidos un priekā dalījās Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ,, Pīlādzītis” audzēkņi, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēni, Dagdas vidusskolas un  Krāslavas grāfu Plāteru v.n. pamatskolas un arī Rīgas valsts tehnikuma audzēkņi. Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore Valentīna Magidas pateicās visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par līdzdalību konkursā un apsveica uzvarētājus: Anželiku Naumovu, Lāsmu Rubeni, Elzu Ahromkinu, Nikolu Žukovu, Elizabeti Žurovu, Gļebu Čumiku Diāna un Annu Žuras.

Pasaule bērnu un jauniešu redzējuma ir skaista un droša, uzticības pilna.

Bērna dvēsele saredz un sajūt visas dabas stihijas - Gaisu, Ūdeni, Zemi, Uguni.

Bērnu zīmējumos attēloti saule, debess, varavīksne, upes un jūra, meži, pļavas, puķu košums, putni, taureņi un bites, daba un izklaide dabā.

 Daudz, daudz balonu, rotaslietas, māja un mājas mīluļi, velosipēds, traktors un lauku darbi, ugunskurs un  kopā būšana ar vecākiem, brāļiem, māsām un draugiem.  

Prieks, ka bērni ir uzzīmējuši grāmatu un bibliotēku .

Redzam arī gadžetus, kā tad bez tiem.

Skatoties uz zīmējumiem, rodas sajūta, ka Bērns mūsdienīga Eiropā, neskatoties uz visām likstām, izjūt pasaules Labestību un jutās tajā drošs un pasargāts.

Zīmējumu izstādi var apskatīt Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā līdz 30. jūlijam un arī zīmējumu virtuālo izstādi varēs apskatīt sociālajos tīklos no 18. jūnija.

Krāslavas NC bibliotēkas Bērnu literatūras vadītāja

 Viktorija Urbanoviča

Foto skaties

http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/2021/06/par-zimejuma-konkursa-mana-berniba.html 
 
      Atpakaļ