E-katalogs: http://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
 
Mūsu novadnieki
 
Pašvaldību darbinieki (tai skaitā politiķi un pagastu sekretāri)
 
BARTKEVIČS LEONARDS
Politiķis (Latvijas komjaunatnes CK 1. sekretārs /1963-1969/; LKP CK nodaļas vadītājs /1971-1976/, LPSR TV un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs /1976-/, LPSR AP deputāts).
    Dzimis 09.04.1932. Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
 
BUDBERGS OSVALDS VALDEMĀRS
Pašvaldību darbinieks (Daugavpils apriņķa Skaistas pagasta sekretārs /1920-1940/).
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
    Dzimis 01.01.1888. Daugavpilī.
 
DRIVIŅŠ JĀNIS
Pašvaldību darbinieks (Krāslavas pilsētas vecākais).
    Dzimis 12.03.1896. Rēzeknes apriņķa Atašienes pagastā.
 
DRUSTS OTTO
Pašvaldību darbinieks (Krāslavas pilsētas vecākais /1933-1934/).
    Dzimis 31.01.1897. Liepājas apriņķa Tāšu pagastā.
    Miris 1933. gada decembrī.
 
GRIŠĀNS JĀNIS
Politiķis (Latgales Pagaidu Zemes padomes priekšsēdētājs /1917-1918/, Latvijas Tautas Padomes loceklis /1918-1920/), valstsvīrs (Latvijas Ārlietu ministrijas sevišķu uzdevumu ierēdnis /1918/) banku darbinieks (Latgales Akciju bankas direktors - rīkotājs), sabiedrisks darbinieks (Daugavpils pirmo Latgales skolotāju kursu organizētājs). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
    Dzimis 23.09.1891. Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
 
GŽIBOVSKIS LUCIANS
Būvinženieris,
pašvaldību darbinieks (Krāslavas pilsētas vecākais /1922-1926/)
    Dzimis 03.01.1891.
    Miris 1971. gada 2. janvārī.
 
JOKSTS DONĀTS
Pašvaldību darbinieks (Aglonas pagasta vecākais)
    Dzimis 19.01.1901.Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
 
KROPS VACLAVS
Politiķis (Latgales Pagaidu Zemes padomes valdes loceklis /1917-1920/), preses darbinieks (laikraksta "Jaunas Zinias" pirmais redaktors /Pēterpils, 1912 -1914/, literāts (pseidonīms V.Īgotnis, dramaturgs, pirmās latgaliešu oriģināllugas "Dzeivais myrūņs" autors, publicists), izglītības darbinieks (mājskolotāju Kalupes pagasta Arendoles muižā), jurists (Latgales apgabaltiesas miertiesnesis), 
sabiedrisks darbinieks (Latgaliešu bēgļu palīdzības biedrības valdes loceklis /1915/).
    Dzimis 28.06.1885. Daugavpils apriņķa Vārkavas pagasta Kaļvu ciemā.
    Miris 03.01.1929. Krāslavā. Apbedīts Krāslavas kapos.
 
KUKUKS TOMS
Iekšlietu darbinieks (Ludzas robežpolicija /1922-1928/, Dagdas robežsargu bataljons /1928-1949/). Latvijas brīvības cīņu dalībnieks. Apbalvots ar Lācplēša kara ordeni. Pēc kara dzīvoja Ludzā un 1994. gadā nosvinēja 100. dzimšanas dienu.
    Dzimis 26.09.1894. Liepājas apriņķa Rucavas pagastā.
 
LAURINOVIČA APOLONIJA
Politiķe (Latgales Pagaidu Zemes padomes locekle /1917-1918/, Satversmes sapulces locekle /1920-1922/), mediķe (Daugavpils slimnīcas ārste /1924-1927/, Daugavpils Kalkūnu bērnu zīdaiņu nama direktore /1926-1938/), preses darbiniece (žurnāla "Latgolas Škola" redakcijas locekle), izglītības darbiniece (Pēterpils Sv.Katrīnas elementārskolas skolotāja /1905-1917/, vīriešu un sieviešu ģimnāzijas skolotāja, Latgaliešu bēgļu palīdzības biedrības , skolas kuratore /1916/, Daugavpils skolotāju institūta anatomijas un fizioloģijas pasniedzēja /1924-1940/), sabiedriskā darbiniece (Skrindu fonda valdes locekle).
    Dzimusi 02.08.1886. Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagasta Klismentos.
    Mirusi 1967. gada 11. jūlijā Losandželosā (ASV).
 
ĻAKSA VALĒRIJS
Pašvaldību darbinieks (Krāslavas pilsētas domes deputāts; domes priekšsēdētāja vietnieks /1994-/), valsts zemes dienesta vecākais inspektors, projektētājs.
    Dzimis 09.01.1966.
 
MEIKŠĀNS JĀNIS
Lauksaimnieks, pašvaldību darbinieks (Šķaunes pagasta vecākais).
    Dzimis 09.02.1909. Ludzas apriņķa Šķaunes pagastā.
 
MISĀNS LEONARDS
Valstsvīrs (LPSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrs /1984-/), sabiedrisks darbinieks (LPSR Augstākās Padoms deputāts, Latvijas komunistiskās partijas CK loceklis).
    Dzimis 10.01.1930. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
 
MISĀNS ROBERTS
Valstsvīrs (LPSR vietējās rūpniecības ministrs /1984-1990/).
    Dzimis 26.02.1937. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
 
PROKOFJEVS ALEKSEJS
Pašvaldību darbinieks (Dobeles, Limbažu, Talsu izpildkomitejas vadošs darbinieks), Otrā pasaules kara dalībnieks (viens no 201. latviešu strēlnieku padomju divīzijas organizētājs).
    Dzimis 16.02.1917. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagasta Grāveros.
 
PUTĀNS ANTONS
Pašvaldību darbinieks (Vārkavas pagasta vecākais).
    Dzimis 27.02.1902. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
 
RUSKULIS ANTONS
Pašvaldību darbinieks (Krāslavas pilsētas vecākais /1934-1940/). Represēts, izsūtīts uz Sibīriju.
    Dzimis 26.08.1902. Daugavpils apriņķa Aglonas pagastā.
    Izsūtījumā miris 30.06.1942.Vjatlagā.
 
SEILIS STAŅISLAVS
Pašvaldību darbinieks (Daugavpils apriņķa Pustiņas pagasta patērētāju biedrības priekššedētājs, pagasta tiesas priekššedētājs),
izglītības darbinieks (Pustiņas pagastskolas pārzinis).
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
    Dzimis 28.11.1904. Krievijā.
 
SPĪLA JĀNIS
Pašvaldību darbinieks (Asūnes pagasta vecākais),
kooperācijas darbinieks (Asūnes lauksaimniecības un apdrošināšanas biedrības priekšnieks).
    Dzimis 26.02.1904. Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
 
UPENIEKS GUNĀRS
Pašvaldību darbinieks (Krāslavas rajona padomes deputāts /Latgales demokratiskā partija/; padomes priekšsēdētājs /1994-1997/).
Lauksaimnieks (agronoms).
    Dzimis 12.02.1964. Krāslavas rajonā.
 
VARNAS VITAUTS
Politiķis (LKP Balvu rajona komitejas pirmais sekretārs /1983-/; LPSR Augstākās padomes deputāts /1895-1989/).
    Dzimis 21.03.1944. Daugavpils apriņķa Skaistas pagastā.

Kultūras darbinieki (mākslinieki, literāti, mūziķi)
 
ANCĀNE BAŅUTA
Māksliniece (grafiķe).
    Dzimusi 08.11.1941. Krāslavā.
 
DINERE CECĪLIJA (dzimusi Boiko)
Literāte (prozaiķe, tulkotāja).
    Dzimusi 25.12.1919. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
 
GLAUDĀNS PĀVILS
Mākslinieks (gleznotājs, portretists).
    Dzimis 10.12.1915. Krāslavā.
    Miris 21.11.1968. Rīgā. Apbedīts Meža kapos.
 
GUDOVSKIS VALDEMĀRS
Mākslinieks (gleznotājs).
    Dzimis 14.07.1928. Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
 
JUHŅĒVIČS ĒVALDS
Literāts (tulkotājs), preses darbinieks (izdevniecības "Liesma", "Sprīdītis" redakcijas loceklis).
    Dzimis 30.05.1930. Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 1993. gada decembrī. Apbedīts 18. decembrī Rīgā, Meža kapos.
 
JOZUUS PĒTERIS PAULS
Mākslinieks (komponists,ērģelnieks),
izglītības darbinieks (Latvijas konservatorijas rektors /1935-1937/).
    Dzimis 30.09.1873. Ilūkstes apriņķī (tagadējā Krāslavas rajona Kaplavas pagastā).
    Miris 03.12.1937.
 
KALNIŅA DZIDRA
Literāte (tulkotāja), literatūrzinātniece.
    Dzimusi 24.01.1927. Krāslavā.
    Mirusi 11.02.1984. Rīgā. Apbedīta Rīgas Meža kapos.
 
KALVĀNS VITĀLIJS
Mākslinieks (gleznotājs), izglītības darbinieks (Rēzeknes skolotāju institūta pasniedzējs).
    Dzimis 19.09.1909. Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā.
    Miris 1965. gada 30. aprīlī Rīgā.
 
KRĀSLAVIETIS VALDIS (īstajā vārdā Valdis Grants)
Literāts.
    Dzimis 29.09.1920. Krāslavā
 
KURPINIKS (KURPENĪKS) ANTONS
Mākslinieks (gleznotājs, portretists, Latgales pazīstamu darbinieku portretu veidotājs).
    Dzimis 02.08.1911. Daugavpils apriņķa Izvaltas pagasta Markovas sādžā.
    Miris 1989. gada 20. jūnijā Rīgā.
 
LUKAŠEVIČS JŌŅS
Literāts (garīgās literatūras autors, tulkotājs, latgaliešu literārās valodas aizsācējs), katoļu garīdznieks (jezuīts /Preiļi, Izvalta, Puša, Varakļāni/).
    Dzimis 01.01.1699. Lietuvā.
    Miris 05.04.1779.Izvaltā. Apbedīts Izvaltas baznīcā.
 
PUNDURS DAINIS
Mākslinieks (keramiķis).
    Dzimis 30.11.1965. Krāslavas rajona Ezerniekos.
 
ROTS MIHAĒLS
Katoļu garīdznieks (jezuīts), literāts (liriķis, laicīgās latgaliešu dzejas aizsācējs) Pirmā laicīgā latgaliešu dzejoļa autors.
    Dzimis 01.12.1781. Ilūkstē.
    Miris 03.12.1885. Dagdā.
 
SOLOVJOVS ALEKSEJS
Literāts, preses darbinieks (laikraksta "Dinaburga" redakcijas loceklis).
    Dzimis 20.03.1932. Krāslavas rajonā.
 
VILGERTE-ZVEJA JŪLIJA
Māksliniece (operdziedātāja).
    Dzimusi 06.03.1927. Krāslavā.

Izglītības darbinieki
 
ANCĀNS IZIDORS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Viļaka, 1922; Aglona, 1922-1923; Ludza, 1934-1935/, izglītības darbinieks (Krāslavas ģimnāzijas direktors /1936-1940/; Rīgas Garīgā semināra profesors /1929-1933; Rīgas Garīgā semināra rektors /1966-1969/). zinātnieks (svēto rakstu licenciāts /1929/).
    Dzimis 16.07.1896. Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta Mālkalnos
    Miris 1969. gada 12. jūlijā Apbedīts Jelgavas kapos.
 
ANDŽĀNE MARIJA (precēta Strode).
Izglītības darbiniece (skolotāja /Bukmuiža, Varakļāni/),
literāte (latgaliešu literāro darbu konkursa laureāte /1944/).
    Dzimusi 08.09.1909. Ludzas apriņķa Šķaunes pagastā.
    Mirusi 26.12.1988 Elmīrā /ASV/
 
ARNICĀNS VLADISLAVS
Izglītības darbinieks (bioloģijas skolotājs, Daugavpils rajona Vaboles vidusskolas direktors /1963-1996/).
    Dzimis 14.03.1933. Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 29.12.1993. Apbedīts Daugavpils Jaunajos kapos.
 
BARKĀNS JĒKABS
Izglītības darbinieks (Rīgas politehniskā institūta profesors /1979/), zinātnieks (tehnisko zinātņu doktors /1975/), elektrotehniķis (izstrādāja un ieviesa jaunu transformatoru sprieguma regulēšanas iekārtu). LPSR Valsts prēmija laureāts /1970/.
    Dzimis 08.07.1935. Krāslavā.
 
BARŠEVSKIS ARVĪDS
Izglītības darbinieks (Daugavpils pedagoģiskās universitātes docents), zinātnieks (bioloģijas doktors /1994/; Dabas izpētes un vides izglītības centra vadītājs/.
    Dzimis 20.09.1965. Krāslavas rajonā.
 
CVETKOVS JĀNIS
Izglītības darbinieks (Krāslavas 2.pamatskolas fizkultūras skolotājs).
    Dzimis 03.04.1904. Rēzeknes apriņķa Atašienes pagastā
    Apcietināts 1941. gada 3. martā, notiesāts uz 10 gadiem. Ziņu par turpmāko likteni nav.
 
DIURE JUZEFA (dzimusi VONOGA)
Izglītības darbiniece (skolotājs /Tiltu pamatskolas direktore, 20. gadi; Līksnas, Krāslavas pamatskola/), Latvijas brīvības cīņu dalībniece /Lāčplēša Kara ordeņa kavaliere/).
    Dzimusi 1900. gada 28. novembrī Daugavpils apriņķa Līksnas pagastā
    Mirusi 19.07.1981.
 
EISAKA FORTUNATA
Zinātniece (ekonomikas doktore; LZA Ekonomikas institūtā vecākā zinātniskā līdzstrādniece; Latgales Pētniecības institūta darbiniece).
    Dzimusi 16.03.1934. Krāslavas rajona Andzeļu ciemā.
 
EZERNIECE ALMA (dzimusi Tiltiņa)
Izglītības darbiniece (Krāslavas ģimnāzijas, no 1939. gada - Daugavpils ģimnāzijas skolotāja).
Dzimusi 27.02.1899. Valmieras apriņķa Viļķenes pagastā.
Aizvesta uz Sibīriju 1941. gadā.
 
FIGURNOVS ĒVALDS
Zinātnieks (ekonomikas habilitētais doktors),
izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes profesors /-1996/)
    Dzimis 25.01.1935. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā
 
GEDROICS VITOLDS
Izglītības darbinieks (Daugavpils pedagoģiskās universitātes docents), zinātnieks (pedagoģijas doktors).
    Dzimis 18.08.1950. Krāslavas rajona Ezerniekos.
 
GRIBUSTE JANĪNA
Māksliniece (keramiķe), izglītības darbiniece (Rēzeknes lietišķās mākslas skolas pasniedzēja, keramikas nodaļas vadītāja /1976-/).
    Dzimusi 12.09.1940. Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā.
 
GRIŠĀNS PĒTERIS
Mediķis (Daugavpils apvienotās slimnīcas ķirurgs, direktors /1927-1940/). Latvijas brīvības cīņu dalībnieks. Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni.
    Dzimis 31.01.1896. Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
    Miris 1961. gadā 10. maijā Daugavpilī. Apbedīts Daugavpils kapos.
 
HIĻKEVIČS SERGEJS
Zinātnieks (fizikas doktors /1992/), izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes pasniedzējs /1980-1988/; vecākais pasniedzējs /1988-1994/; Informātikas katedras vadītājs /1988-1993/; Informātikas katedras docents /1994-/).
    Dzimis 18.07.1954.  Krāslavas rajona Dagdā.
 
IKAUNIEKS ZILVESTERS
Izglītības darbinieks (skolotājs /Peipiņi, Izvalta/; Izvaltas skolas pārzinis), sabiedrisks darbinieks /Izvaltas pag./, publicists.
    Dzimis 23.02.1904. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā
    Represēts 1940. gada novembrī. Izsūtīts uz Sibīriju 1941. gadā.
 
IVANOVS MIĶELIS
Izglītības darbinieks (Latvijas Mākslas akadēmijas vecākais pasniedzējs /1951-1960/), mākslas zinātnieks.
Dzimis  05.07.1927. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
Miris 1991. gada 19. aprīlī Rīgā.
 
JAUDZEMS STAŅISLAVS
Mediķis (ārsts /Abrenes aprinķis, Baltinava/),
izglītības darbinieks (Krāslavas ģimnāzijas direktors /1928-1935/),
zinātnieks, sabiedrisks darbinieks (A.Jurdža fonda valdes loceklis).
    Dzimis 09.12.1906. gada 9. decembrī Balvu apriņķa Bērzpils pagastā.
    Miris 26.12.1986. Toledo /Spānija/
 
KAVINSKIS ROMUALDS
Izglītības darbinieks (skolotājs un skolu direktors /Preiļu rajons),
lauksaimnieks (kolhoza "Krasnij Oktjabrj" priekšsēdētājs /1955-1995; agrofirmas "Turība" direktors /1995-/).
    Dzimis 11.03.1928. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā
 
KOKINA VALENTĪNA
Zinātniece (bioloģijas doktore),
izglītības darbiniece (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docente).
    Dzimusi 01.12.1938. Krāslavas rajonā
 
KROIČS EDVARDS
Izglītības darbinieks (skolotājs /Dagda, Skaistas pagasta skolas/), sabiedrisks darbinieks (Skaistas pagasts, Indianapole /ASV/).
    Dzimis 26.08.1901. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā.
    Miris 1975. gada 29. novembrī Indianapolē (ASV).
 
KUDIŅA MARIJA (dzimusi STARINSKA).
Izglītības darbiniece (skolotājs /Aulejas pagasta Grāveru un Upītes krievu pamatskolas/).
    Dzimusi 04.12.1890.
    Represēta, izsūtīta 1941. gadā.
 
KUDIŅŠ ANTONS
Zinātnieks (vēstures zinātņu doktors),
izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes lektors).
    Dzimis 22.12.1941. Krāslavas pagastā.
 
KUKLE SILVIJA
Izglītības darbiniece (profesore, Rīgas Tehniskās universitātes tekstīliju un apģērba tehnoloģiju izstitūts), zinātniece (inženierzinātņu habilitētā doktore).
    Dzimusi 30.09.1942. Krāslavā.

ĶAUNE NIKOLAJS
Zinātnieks (vēsturnieks, publicists), izglītības darbinieks (skolotājs /Zilupe, Aglona, Krāslava/).
    Dzimis 25.06.1903.Varakļānu draudzē.
    Miris 1939. gadā.
 
LATKOVSKIS VIKENTIJS
Izglītības darbinieks (skolotājs, cietuma inspektors izglītības jautājumos), valstsvīrs (LPSR iekšlietu ministrs /1940-1941/).
    Dzimis 20.06.1899. Daugavpils apriņķa Dagdas pagastā.
 
LAUDIŅA ELEONORA
Izglītības darbiniece (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docente), zinātniece (pedagoģijas doktore).
    Dzimusi 17.05.1930. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā
 
LEIKUMA LIDIJA
Zinātniece (filoloģijas doktore),
izglītības darbiniece (Latvijas Universitātes un Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docente). Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi /1997/).
    Dzimusi 14.12.1954. Krāslavas rajona Izvaltā
 
LEIKUMS JĀNIS
Mediķis (traumatologs ortopēds Daugavpilī, Daugavpils ārstu asociācijas dibinātājs), sabiedrisks darbinieks (6. Saeimas deputātu kandidāts no Kristīgo Demokrātu savienības).
    Dzimis 15.08.1956. Krāslavas rajona Izvaltā.
 
LINABERGA VIKTORIJA
Mediķe, zinātniece (medicīnas doktore), izglītības darbiniece (Rīgas Medicīnas akadēmijas Reabilitācijas katedras vadītāja /1995-/; fakultātes prodekāne).
    Dzimusi 15.11.1937. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
 
LOCMERS MEIKULS
Zinātnieks (lauksaimniecības habilitētais doktors),
izglītības darbinieks (Latvijas lauksaimniecības universitātes profesors, Zemes ierīcības katedras vadītājs, Zemes institūta direktors). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni /IV šķira, 1997/.
    Dzimis 08.12.1927. Krāslavas rajonā.
 
LOSKIS NIKOLAJS
Zinātnieks (filozofs, oriģinālās filozofijas sistēmas autors),
izglītības darbinieks (Pēterburgas universitātes profesors; filozofijas pasniedzējs Anglijas, Slovākijas, ASV augstskolās). 1922. gadā izsūtīts no Krievijas uz Vāciju.
    Dzimis 20.12.1870. Krāslavā (Kreslavkā)
    Miris 1965. gadā.
 
MUTULIS FELIKSS
Zinātnieks (ķīmiķis, zinātņu kandidāts /1980/).
    Dzimis 20.06.1945.Krāslavā.
 
NEMIRO JEVGĒNIJS
Zinātnieks (medicīnas doktors), mediķis (rentgenologs),
izglītības darbinieks (Latvijas Medicīnas akadēmijas profesors; prorektors /1976-1984/).
    Dzimis 16.12.1926. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
 
NĪTIŅA DOMINIKA
Izglītības darbiniece (skolotāja Kalupes, Silajāņu, Rēznas, Kaunatas, Rudzētu, Sakstagala, Ezernieku, Viļānu pagasta skolā), literāte (pseidonīmi Dominīka, Toļejo-Tyvejo).
    Dzimusi 27.02.1899. Rēzeknes apriņķa Rozenmuižas pagasta Ladušu ciemā
    Mirusi 1967. gada 14. jūnijā. Apbedīta Rīgā, Meža kapos.
 
ODEIKO HELĒNA (dzimusi BROKA).
Izglītības darbiniece (skolotāja /Auleja, Somerseta/; skolas pārzine /Ārdavas skolas /1934-1944/; Ārdavas nodaļas mazpulku dibinātāja, vadītāja).
    Dzimusi 07.01.1905. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta Leimaņu ciemā
    Mirusi 1975. gada 11. jūnijā Indianapolē (ASV).
 
PLATACIS JĀNIS
Izglītības darbinieks (vēstures skolotājs /Dagda/), zinātnieks (Latgales Pētniecības institūts)
    Dzimis 19.06.1971. Dagdā.
 
PEIPIŅA OLGA
Izglītības darbiniece (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes lektore).
    Dzimusi 02.02.1951. Krāslavas rajonā.
 
POČS JĀNIS
Izglītības darbinieks (skolotājs Dagdā, Aglonas pamatskolas pārzinis).
    Dzimis 05.06.1903. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā.
    Represēts, izsūtīts uz Sibīriju 1941. gadā.
 
POKULIS JĀNIS
Izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Senāta priekšsēdētājs, docents, katedras vadītājs, Latgales Pētniecības institūta biedrs), zinātnieks (pedagoģijas habilitētais doktors /1997/).
    Dzimis 04.06.1938. Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
 
POLICĀNE JEVĢĒNIJA
Izglītības darbiniece (skolotāja Ludzas Pasienes pagasta Aizupes pamatskolā, Šķaunes pagasta Meikšānu pamatskolā, Siliņu pamatskolas pārzine).
    Dzimusi 08.04.1914. Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagastā.
    Represēta, izsūtīta 1941. gadā.
 
PRANČS ANATOLIJS
Izglītības darbinieks (Rīgas Tehniskās Universitātes profesors, Fizikas katedras vadītājs /1993-/), zinātnieks (fizikas habilitētais doktors, RTU Tehniskās fizikas institūta direktors).
    Dzimis 12.05.1932. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
 
PROKOFJEVS PĒTERIS
Zinātnieks (profesors, fiziķis, matemātikas doktors /1971/; Fizikas institūta reaktora priekšnieks /1983-/).
    Dzimis 01.08.1925. Daugavpils apriņķa Aulejas pagastā.
 
RABINOVIČS IZĀKS
Zinātnieks.
    Dzimis 01.09.1911. Krāslavā.
    Miris 1977. gadā Rīgā.
 
RABŠA STAŅISLAVS
Izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes prorektors, docents) zinātnieks (fizikas doktors).
    Dzimis 04.06.1944. Dagdā.
 
RAUDIVE KONSTANTINS
Zinātnieks (filozofs, parapsihologs), literāts.
    Dzimis 30.04.1909. Daugavpis apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 02.09.1974. Vācijā, Kracingenā.
 
RIMŠA VIJA
Mediķe (pediatrs /Krāslava, 1976-1981; valsts bērnu klīnikas nodaļas vadītāja /1983-/).
    Dzimusi 25.03.1952. Ludzas rajonā
 
RUBENIS JEVĢĒNIJS
Zinātnieks (lauksaimniecības zinātņu doktors), izglītības darbinieks (Lauksaimniecības akadēmijas profesors).
    Dzimis 25.10.1925.  Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
 
RUPJAIS JŪLIJS
Izglītības darbinieks (Asūnes pagasta Ķepavas pamatskolas pārzinis). Latvijas brīvības cīņu dalībnieks
    Dzimis 25.07.1887. Mārcienā.
 
SAUŠS STAŅISLAVS
Preses darbinieks (V.Loča izdevniecība tehniskais redaktors /Daugavpils, 1942-1944/), izglītības darbinieks (skolotājs).
    Dzimis 16.03.1918. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagasta Šaltupē.
    Miris 27.01.1997.Rīgā. Apbedīts Ulbrokas kapos
 
SEILE VALERIJA
Izglītības darbiniece (Rēzeknes Tirdzniecības skolas krievu valodas un vēstures skolotāja /1916-1918/, Rēzeknes apriņķa skolu valdes inspektore /1919-1920/, Krāslavas ģimnāzijas direktore /1922-1923/, Daugavpils skolotāju institūta direktore /1923-1940/, Rēzeknes Ekonomiskā tehnikuma, komerskolas, skolotāju institūta, 1. vidusskolas skolotāja /Rēzekne, 1940-1946/) Politiķe (Latgales Pagaidu Zemes padomes valdes locekle /1917-1918/, Rēzeknes apriņķa zemstes sapulces sekretāre /1917/, Tautas padomes locekle /1918-1920/, Satversmes sapules deputāte /1920-1922/, Izglītības ministra biedrs /1921-1922/). literāte (pseidonīms Breivais Putneņš), preses darbiniece (žurnāla "Latgolas škola" galvenā redaktore /1921-1928/, kalendāra "Orōjs" redaktore /1921-1922/, žurnāla "Dzimtenes skaņas" redaktore /1925/), zinātniece (bibliogrāfe, mācību grāmatu autore), sabiedriskā darbiniece (Latgaliešu palīdzības biedrība karā cietušiem (sekretāre /1916-1919/; Latgales skolotāju savienība (dibinātāja, vadītāja /1917-1938/); kultūras biedrība "Kuļtura" (sekretāre).
    Dzimusi 23.06.1891. Rēzeknes apriņķa Makašānu pagastā.
    Mirusi 10.05.1970. Rīgā. Apbedīta Daugavpils kapos.
 
SILIŅEVIČA IRĒNA
Izglītības darbiniece (profesore; Rēzeknes augstskolas rektore /1994-/), zinātniece (inženierzinātņu doktore /1992/),
pašvaldību darbiniece (Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja /1995-1998/), sabiedriska darbiniece (6.Saeimas deputātu kandidāte /1995/).
    Dzimusi 25.04.1943. Krāslavas rajonā.
 
SILOVS HENRIKS
Izglītības darbinieks (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Fiziskās audzināšanas katedras vadītājs /1968-/).
    Dzimis 07.09.1936.  Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā
 
SKOPECS ZĀLAMANS
Zinātnieks (matemātiķis, matemātikas zinātņu kandidāts, izgudrotājs), izglītības darbinieks (ģeometrijas mācību grāmatu autors)
    Dzimis 01.01.1917. Krāslavā.
 
ŠIMANSKA MARIJA
Zinātniece (ķīmiķe, farmakoloģe, ķīmijas habilitētā doktore, LZA Goda locekle).
    Dzimusi 23.04.1922. Krāslavā.
    Mirusi 1995. gadā.
 
ŠKUTĀNS STAŅISLAVS
Zinātnieks (teoloģijas doktors /1948/, Latgales vēstures pētnieks),
katoļu garīdznieks (jezuīts, Marijāņu kongregācijas ģenerālpadomnieks /1951-1957/, Marijāņu kongregācijas ģenerālpriekšnieks /1957-1963/.
    Dzimis 16.11.1901.Daugavpils apriņķa Krāslavas pagasta Kombuļos.
    Miris 25.02.1995. Čikāgā /ASV/
 
ŠĻAHOVA ALEKSANDRA
Izglītības darbiniece (Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docente), zinātniece (pedagoģijas doktore).
    Dzimusi 26.05.1948. Krāslavas rajonā.
 
SPRŪDŽS ALBERTS
Izglītības darbinieks (skolotājs /Vidsmuižas un Bukmuižas pagasta skolas, 1929-1933/), literāts (rakstnieks; pseidonīmi Aļberts, A.Dekšārs, Klānu Mārtiņš, Misters Vu, Augusts Vasarojs), preses darbinieks (laikrakstu "Jaunais Vords" literārās daļas vadītājs, "Rēzeknes Ziņas" redaktors /1942 - 1944/).
    Dzimis 29.12.1908. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta Dekšārēs.
    Gājis bojā 07.04.1944.
 
ŠPOĢIS PĒTERIS
Izglītības darbinieks (Daugavpils skolotāju institūta absolvents; skolotājs /Izvalta, Jaunaglona, Aizkalnes pagasta Jaunzemji, Vārkava, Sutri, Aulejas pagasta Grāveru skola).
    Dzimis 18.06.1904. Daugavpils apriņķa Aglonas pagastā
    Miris 11.11.1943. Kirovas apgabala Vjatlagā
 
TAĻERKO DIMITRIJS
Izglītības darbinieks (Daugavpils universitātes lektors, Fiziskās audzināšanas fakultātes dekāns /1987-1996/; sporta pedagoģijas nodaļas vadītājs /1996-/).
    Dzimis 04.10.1932.  Krāslavas pagasta Indrā.
 
VAIVADZIŠS EDUARDS
Izglītības darbinieks (skolotājs), baltkrievu literāts.
    Dzimis 05.02.1897. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā
 
VAIVODS BROŅISLAVS
Izglītības darbinieks (Aulejas pagasta Grāveru pamatskolas skolotājs, Vārkavas pagasta Sutru pamatskolas skolas pārzinis).
    Dzimis 14.01.1904. Daugavpils apriņķa Vārkavas pagastā.
    Represēts, izsūtīts uz Sibīriju 1941. gadā.
 
VAIVODS JĀNIS
Izglītības darbinieks (Daugavpils Valsts skolotāju institūta absolvents, Dagdas, Špoģu pamatskolas skolotājs), komponists.
    Dzimis 25.12.1904. Daugavpils apriņķa Rudzētu pagasta Rusiņos
    Izceļoja uz ASV.
 
VĒRDIŅŠ GUNĀRS
Zinātnieks (inženierzinātņu doktors), izglītības darbinieks (Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas docents, Mašīnbūvniecības katedras vadītājs).
    Dzimis 16.12.1942. Krāslavā.
 
VOITIKS JĀNIS
Izglītības darbinieks (Krāslavas ģimnāzijas fizikas skolotājs /1955-1978/; ģimnāzijas direktors /1956-1978/).
    Dzimis 05.02.1932. Ilūkstes apriņķa Sventes pagastā.
 
VONOGS VINCENTS
Izglītības darbinieks (Krāslavas pamatskolas skolotājs).
Dzimis 14.02.1895. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagasta Baložu ciemā
    Represēts, izsūtīts 1941. gada 14. jūnijā.
 
ZAČERINSKIS JĀZEPS
Izglītības darbinieks (Daugavpils skolotāju institūta absolvents, Robežnieku pagasta Indras pamatskolas skolotājs ).
    Dzimis 28.08.1909. Robežnieku pagastā.
    1941. gadā represēts, izsūtīts ar ģimeni.
 
ZEILE VALENTĪNA
Izglītības darbiniece (Latvijas universitātes Ekonomikas katedras vadītāja /1967-1990/), zinātniece (ekonomikas doktore), politiķe (Augstākās Padomes deputāte /1990-1993/).
    Dzimusi 01.03.1937. Krāslavas pagastā.
 
ZVIDRIŅŠ PĒTERIS
Zinātnieks (habilitētais ekonomikas doktors), izglītības darbinieks (profesors; LU statistikas un demogrāfijas katedras vadītājs /1979-/).
    Dzimis 31.05.1943. Krāslavas rajonā.

Katoļu garīdznieki
 
AGLONIETIS ANDREJS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Krāslava un Skaista, 1978-1979; Aglona un Rudzāti, 1979-1980; draudžu prāvests /Višķi, Ambeļi, Augškalne, 1980-1991; dekanāta dekāns /Aglona, 1991-/).
    Dzimis 09.06.1955. Aglonā.
 
ANCĀNS ALBERTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Izvalta, 1933-1937; Rēzeknes Jēzus Sirds draudze, 1938-1940; Daugavpils Jaunavas Marijas draudze, 1940-1942/), izglītības darbinieks (Aglonas ģimnāzijas skolotājs /1937-1938/).
    Dzimis 1907. gadā Daugavpils apriņķa Līvānu draudzē.
    Miris 20.10.1964. Apbedīts Bebrenes kapos.
 
ANCĀNS IZIDORS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Viļaka, 1922; Aglona, 1922-1923; Ludza, 1934-1935/, izglītības darbinieks (Krāslavas ģimnāzijas direktors /1936-1940/; Rīgas Garīgā semināra profesors /1929-1933; Rīgas Garīgā semināra rektors /1966-1969/). zinātnieks (svēto rakstu licenciāts /1929/).
    Dzimis 16.07.1896.Daugavpils apriņķa Līvānu pagasta Mālkalnos.
    Miris 12.07.1969.  Apbedīts Jelgavas kapos.
 
ANSPOKS ALOIZS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Ludza, 1930; Kaunata, 19331/; draudžu prāvests /Andrupene, 1931-1932; Krāslava, 1932; Sarkaņi, 1932-1936/), zinātnieks (licenciāts /1927/), izglītības darbinieks (Rīgas Garīgā semināra lektors). Uz ārzemēm izbraucis 1944. gadā.
    Dzimis 26.09.1903. Daugavpils apriņķa Preiļu pagasta Anspokos.
    Miris 18.06.1985.
 
APŠS KLEMENTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kaunata un Stoļerova, 1947-1949; Briģi un Zilupe, 1956-1961; Landskorona, 1961-1963; Kalupe, Višķi un Nīdermuiža, 1961-1963, 1974-1990/).
    Dzimis 17.03.1913. Ludzas apriņķa Kārsavas pagasta Lielā Zeļčevas ciemā.
    09.01.1990. traģiski gājis bojā. Apbedīts Kalupes baznīcas dārzā.
 
ĀBELTIŅŠ ANDREJS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Izvalta, 1917/, prāvests /Balvi, 1929-1946, Viļaka, 1946-1949, 1949-1956/, dekāns /Daugavpils, 1956-1958/), izglītības darbinieks (Aglonas ģimnāzija latīņu un latviešu valodas skolotājs /1920-1924/), sabiedrisks darbinieks (Balvu lauksaimniecības biedrības priekšnieks).
    Dzimis 01.04.1891. Bauskas apriņķa Skaistkalnē.
    Miris 09.09.1958. Rīgā.
 
ĀRE (LEMPS) JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Stirniene un Atašiene, 1952-1956; Mežvidi, 1956-1957; Sarkaņi, 1957-1966; Vārkava, 1966-1975; Andrupene un Puša, 1975-/).
    Dzimis 11.05.1929. Rēzeknes apriņķī.
 
BEKERS EDURDS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Aglona, 1920-1921; Nautrāni, 1929-1940, 1940; Baltinava, 1939; draudžu prāvests /Auleja, 1928-1929; Ludvikova, 1930-1931/).
    Dzimis 1894. gadā Sarkaņu draudzē.
    Nošauts 01.07.1941.
 
BĒĶIS VILHELMS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Rēzekne, Daugavpils, Dagda/).
    Dzimis 07.08.1956.  Aglonas Bērzgalē.
 
BLAŽEVICS IGNATS
Katoļu garīdznieks (/Balbinova un Pustiņa, 1953-1955; Stirniene, 1958-1961; Naujene, 1961-1970; Ciskāda un Prezma, Ozolmuiža, 1982-1995/).
    Dzimis 14.02.1929. Daugavpils apriņķa Vanagu draudzē.
    Miris 29.03.1950. Apbedīts Ciskādas baznīcas dārzā.
 
BORODZIULA JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Pasiene, 1947-1949; Piedruja, 1954-1958; Balbinova, 1958-1959/).
    Dzimis 05.09.1893. Baltkrievijā.
    Miris 23.10.1983. Apbedīts Rīgas Ziepniekkalna kapos.
 
BROKS IZIDORS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Aglona, 1933-1934; Jezupova, 1934-1936; Peipiņi un Raģeļi, 1936-1937; Pilda, 1948-1950; Stoļerova un Kaunata, 1950-1955; Prezma, 1955-1964/).
    Dzimis 1906. gadā Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā.
    Miris 14.03.1964. Apbedīts Varakļānu kapsētā.
 
BUBELIS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Andzeļmuiža, 1877-1878; 1897-1899; Bikava, 1879-1892/).
    Dzimis 1843. gadā.
    Miris 20.08.1899. Apbedīts Andzeļmuižā.
 
BUDKĀNS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (Rīgas Garīgā semināra pasniedzējs).
    Dzimis 22.03.1931. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
 
BUTĀNS JULIJANS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kaunata, Stoļerova, Dukstigala, 1984-/).
    Dzimis 07.10.1938. Izvaltas draudzē.
 
BUTUROVIČS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (Daugavpils Sv. Pētera draudzes viceprāvests /1957-1959/).
    Dzimis 1904. gadā Krāslavas draudzē.
    Miris 31.07.1986. Apbedīts Rīgas Kristus karaļa draudzes kapos.
 
CIMANOVSKIS ALBERTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Auleja un Skaista, 1982-1987; Barkava, Madona, Lubāna, Ļaudona, Cesvaine, Ērgļi, Jaunkalsnava, 1987-/).
    Dzimis 04.09.1957. Varakļānos.
 
CIPRUSS FELIKSS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kombuļi, Skaista un Auleja/).
    Dzimis 06.09.1936. Rēzeknes apriņķī.
 
ČAMANIS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (Dagdas, Ludvikovas, Baltā Dukstigala draudzes prāvests un dekanāta dekāns /1928-1932/; prelāts /1946/), izglītības darbinieks (Rēzeknes skolu un kara kapelāns /1924-198/; Daugavpils baltkrievu ģimnāzijas direktors /1932-1934), valstsvīrs (Izglītības ministra biedrs).
    Dzimis 01.09.1884.Bebrenē.
    Miris 1964. gadā. Apbedīts Romas Veronas kapos.
 
DAĻECKIS MARIJANS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Balbinova, 1977-1980; Indrica un Varnoviči, 1980-1984; Piedruja, 1984-1988; Bukmuiža un Rundāni, 1988-1990; Piedruja, 1990-/).
    Dzimis 27.05.1937. Krāslavas rajona Kombuļu pagastā.
 
DAĻECKIS OĻGERTS
Katoļu garīdznieks (monsinjors, Garīgā semināra prokurators /1982-/).
    Dzimis 02.02.1936. Daugavpils apriņķa Skaistas pagastā.
 
DIURA (DYURA) BROŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Viļaka, 1918; Krāslava, 1919, 1921-1922; Līksna, 1920; Varakļāni, 1922/; prāvests /Atašiene, 1959-1961/).
    Dzimis 04.01.1894. Rēzeknes apriņķa Gaigalavas pagastā.
    Miris 19.06.1971.  Daugavpilī. Apbedīts Sventes kapos.
 
DOBROVOĻSKIS KĀRLIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Pasiene, 1875-1881/).
    Dzimis 1838. gadā.
    Miris 31.05.1894.
 
DUNSKIS ALOIZS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests (Kombuļi, 1928; Peipiņi, 1929-1930; Bikava, 1930-1932; Bērzgale un Sarkaņi, 1932-1938; Dagda (arī dekanāta dekāns), 1938-1940; Rēzekne (arī dekanāta dekāns); Nīdermuiža, 1955-1956; Vanagi, 1956-1980/).
    Dzimis 04.03.1904. Daugavpils apriņķa Kalupes pagasta Svenčos.
    Miris 26.07.1980. Apbedīts pie Vanagu baznīcas.
 
DZENIS LEONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Istra, 1940-1941; Augstkalne un Ambeļi, 1942-1945; Višķi, 1944-1945; Bukmuiža un Andzeļmuiža, 1957-1959; Piedruja, 1959-1969/).
    Dzimis 08.04.1915.
    Miris 23.11.1990. Apbedīts Rīgas Kristus karaļa kapos.
 
DZENIS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Izvalta, 1918; Ludza (arī dekanāta dekāns), 1918-1920/).
    Dzimis 1876. gadā.
    Miris 26.03.1920. Apbedīts Vārkavas kapos.
 
EIDUKS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Briģi, 1940-1941; Liepna. Kudupe, Kuprava, 1941-1945; Malnava, 1945-1949; Eversmuiža un Aizpūre, 1949-1951; Asūne un Pustiņa, 1951-1956; Rušona, 1959-1965; Ruskulova, 1965-1977; Mežvidi, 1977-1980; Bikava un Stružāni, 1980-1986/).
    Dzimis 22.11.1914. Stirnienes draudzē.
    Miris 23.11.1986. Apbedīts Stirnienes kapos.
 
EREĻS VACLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Peipiņi un Raģeli, 1947-1949; Kombuļi un Skaista, 1949-1956; Nagļi, 1956-1958; Stružāni, Krišjāņi un Augustova /1984-/).
    Dzimis 03.12.1915. Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagastā
 
FRANCKEVIČS VINCENTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Dagda, 1922-1925; Viļaka, 1925-1933/).
    Dzimis 22.01.1883. Lietuvā.
 
GABRĀNS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (Izvaltas draudzes vikārs /1927/; draudžu prāvests (Izvalta, 1927-1931; Viļaka, 1935-1936; Dagda, 1936-1938; Rēzeknes Jēzus Sirds draudze, 1938; Ludz, 1938-1944; Varakļāni, 1944-1947; Feimaņi, 1955-1965; Daugavpils skolu un garnizona kapelāns, 1932-1935).
    Dzimis 18.06.1899.Ludzas apriņķa Tilžas pagastā.
    Miris 16.10.1965. Apbedīts Feimaņu kapos.
 
GABRIS ALOIZIJS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Dukstigals (arī Zosna), 1918-1927; Asūne, 1927-1936; Pušmucova, 1936-1937; Stiglava, 1937/).
    Dzimis 18.07.1888.Rēzeknes apriņķa Gaigalavas pagastā.
    Miris 07.07.1960. Apbedīts Dunavas kapos.
 
GADZĀNS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Rikava, 1914-1920; Baltinava, 1920-1930; Puša un Andrupene, 1930-1949/).
    Dzimis 06.10.1886.Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā.
    Miris 04.09.1949. Daugavpils cietumā.
 
GAILEVIČS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Balbinova, 1921-1934, 1943-1949, 1959-1971/).
    Dzimis 10.03.1893. Baltkrievijā.
    Miris 18.10.1971. Apbedīts Balbinovas kapos.
 
GAVARS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Ozolmuiža, Ciskāda, 1950-1951; Zilupe un Briģi, 1951-1956; Kombuļi, 1956-1962; Preiļi un Znotiņi (ari dekanāta dekāns), 1966-1968; Balvi, 1969-1984/).
    Dzimis 1920. gadā Daugavpils apriņķa Vārkavas pagastā.
    Miris 05.07.1984. Rīgā.
 
GERVINSKIS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Krāslava, 1870-1881/; prāvests /Kaunata, 1883-1885; Dukstigals, 1886-1898/).
    Dzimis 1833. gadā.
    Miris 19.06.1898.
 
GRIŠĀNS BOĻESLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Atašiene, 1919-1932; Malnava, 1932-1934; Rēzekne (arī dekanāta dekāns), 1934-1938; Asūne, 1938-1943; Vidsmuiža un Ostrona, 1943-1953; Varakļāni (arī dekanāta dekāns), 1953-1957; Rudzāti, 1957-1980/).
    Dzimis 12.09.1894. Kaunatas draudzē.
    Miris 14.12.1983. Apbedīts Rudzātu kapsētā.
 
GRIŠĀNS JĀZEPS (juniors)
Katoļu garīdznieks (marijāņu tēvs).
    Dzimis 10.08.1914. Dagdā.
    Miris 07.01.1986.
 
GRIŠĀNS JĀZEPS (seniors)
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Preiļi, 1918-1929; Malnava, 1921-1924; Dagda (arī dekanāta dekāns), 1925-1928; Rēzekne (arī dekanāta dekāns), 1929-1934; Viļāni, 1934-1937; Rēzeknes Svētā Andreja baznīcas draudze, 1938-1944/; marjanu mājas priekšnieks /Viļāni, 1938-1944/).
    Dzimis 18.11.1891. Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagastā.
    Miris 23.02.1989. ASV.
 
IVBULIS STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Prezma, 1939-1946; Rozentova, 1946-1956; Sprukti un Borovka, 1956-1963; Pustiņa, 1963-1971; Aglona (arī dekanāta dekāns), 1971-1974; Asūne, 1974-1990/).
    Dzimis 10.01.1907. Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā.
    Miris 20.03.1990. Apbedīts Asūnes baznīcas dārzā.
 
JAGELLOVIČS BOLESLAVS
Katoļu garīdznieks (Krāslavas prāvests).
1904. gadā Daugavpilī noorganizēja pagrīdes katoļu skolu, kura turpmāk darbojās Krāslavā /1905-1909/. Skolu pabeidza ap 80 audzēkņi.
    Dzimis 1868. gadā.
    Miris 10.01.1951. Polijā.
 
JAKOVEĻS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Stoļerova un Kaunata, 1949-1950; Raipole un Briģi, 1950-1957; Aglona (arī Aglonas dekanāta dekāns), 1957-1958; Višķi, 1972-1980/), preses darbinieks, izglītības darbinieks, ērģelnieks.
    Dzimis 19.01.1907. Daugavpils apriņķa Aulejas pagastā.
    Miris 21.10.1980. Višķos. Apbedīts Aulejas kapos.
 
JANKOVSKIS PĀVILS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Beresne, 1927-1930; Šķilbēni, 1930; Rundāni un Istra, 1930-1937; Briģi un Zilupe, 1937-1944/).
    Dzimis 1900. gadā Indricas draudzē.
    Miris 08.01.1958. Apbedīts Rīgas Kristus karaļa dārzā.
 
JANKOVSKIS VLADISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Atašiene un Rudzāti, 1932-1939; Nīcgale, 1939-1945; Vanagi, 1945-1947; Daugavpils Jaunavas Marijas baznīca, 1947-1953; Rēzeknes Svētā Andreja baznīca, 1956-1975/).
    Dzimis 16.01.1903. Skaistas draudzē.
    Miris 26.06.1975. Apbedīts Rēzeknes kapos.
 
JEDUŠS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Rēzekne, 1925-1928; Viļāni, 1928-1930; Aglona, 1931-1937; Krāslava, 1954-1955; draudžu prāvests /Kombuļi, 1930-1931; Rozentova, 1937-1944; Nīdermuiža, 1944-1948; Bukmuiža, 1948-1949; Stirniene, 1949-1950; Atašiene, 1950-1951; Rudzāti, 1951-1954; Stoļerova, 1954-1956; Skaista, 1956-1965/).
    Dzimis 03.09.1896.Līvānu draudzē.
    Miris 25.06.1968. Apbedīts Stigalvas draudzes Pīrovas kapos
 
JERMOLENKO ALEKSANDRS
Katoļu garīdznieks (uniātu virspriesteris). 1944. gadā izceļojis uz Vāciju, vēlāk - Franciju.
    Dzimis 24.08.1920. Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā.
 
JUHŅEVIČS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kombuļi, 1935-1938; Atašiene, 1938-1939; Vanagi, 1939-1945/). Arestēts 1946. gadā Līvānu pagasta Vanagos par nacionālo partizānu atbalstīšanu.
    04.02.1947. izpildīts nāves sods.
 
JUROVS BOĻESLAVS
Katoļu garīdznieks (Andrupenes draudzes prāvests /1933-1944/).
    Dzimis 22.12.1902. Pēterburgā.
    Miris 11.01.1944. Apbedīts Andrupenes baznīcas dārzā.
 
KALINKA KAZIMIRS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Krāslava, 1912-1920; Daugavpils sv. Pētera baznīca, 1920-1924; Līvāni, 1924-1934; Varakļāni (arī dekanāta dekāns), 1933-1934/; aizsargu un skolu kapelāns).
    Dzimis 05.05.1871. Rēzeknē.
    Miris 05.04.1943. Apbedīts Varakļānos kapos.
 
KALNIŠS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Ludza, 1925-1926; Preiļi, 1926-1929/; prāvests /Līksna, 1929-1936; 1938-1962; Preiļi, 1936-1938; Dagda, 1962-1981/).
    Dzimis 28.12.1899. Krāslavas draudzē.
    Miris 18.07.1981.Apbedīts Dagdas kapos.
 
KALVE ALOIZS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Augustova, 1926-1931; Dricāni, 1931-1933; Jasmuiža, 1933-1936; Skaista, 1936-1937; Stigalava, 1937-1940; Bikava, 1940-1947; Stirniene, 1947-1949; Kalupe, 1949-1951; Preiļi (ari dekanāta dekāns), 1951-1958; Bikava, 1958-1959/).
    Dzimis 15.02.1894. Rēzeknes apriņķa Maltas pagasta Regžos.
    Miris 08.12.1959. Apbedīts Rēzeknes kapos.
 
KIBULIS GREGORS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Rundāni un Brodaiži, 1965-1967; Asūne, 1967-1974; Landskorona un Beresne, 1974-1976/).
    Dzimis 05.01.1933. Ludzā.
 
KISELEVSKIS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Izvalta, 1932-1934; Pieniņi un Riebiņi, 1934-1982/).
    Dzimis 1904. gadā Rēzeknes apriņķa Dorotpolē.
    Miris 11.01.1982. Apbedīts Pieniņu kapos.
 
KISELIS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kombuļi, 1926-1928; Krāslava un Borovska (arī dekanāta dekāns), 1928-1940; Preiļi, 1942-1951/).
    Dzimis 06.07.1894. Lietuvā.
    Miris 30.05.1951. Apbedīts Preiļu pilsētas kapos.
 
KOKARS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Ciskāda un Ozolmuiža, 1949-1950; Augustova, 1956-1957; Asūne, 1957-1967/).
    Dzimis 1914. gadā Barkavas draudzē.
    Miris 23.10.1967.
 
KOKINS STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kalupe, 1936; Borovka, 1936-1937; Sprukti un Borovka, 1937-1942; Balbinova, 1942-1943; Pustiņa, 1943-1947; Šķilbēni, 1947-1951; Krāslava (arī dekanāta dekāns), 1951-1963/).
    Dzimis 1905. gadā Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā.
    Miris 19.09.1963. Apbedīts Krāslavas kapos.
 
KOPEIKS EDUARDS
Katoļu garīdznieks (Viļakas draudzes vikārs /1933/; draudžu prāvests /Istalsna, 1933-1934; Izvalta, 1934-1936; Stoļerova, 1936-1938; Bērķi /1938-1940/; Višķi, 1947-1948; Asūne, 1948-1949; Beresne, 1955-1957; Ciskāda, 1957-1959; Viļāni, 1959-1968; Rundāni un Brodaiži, 1969-1975; Rugāji un Augustova, 1975-1984; Balvi, Rugāji un Sproģi, 1984-1992, Balvi un Sproģi, 1992-1993/).
    Dzimis 17.06.1906. Ludzas apriņķa Mērdzenes pagastā.
 
KOROŠEVSKIS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Dagda, Bikava, Strūžāni, 1923; Krāslava (arī skolu kapelāns), 1924-1928/; draudžu prāvests (Auleja un Okra, 1928-1956; Izvalta un Borovka, 1956-1982/).
    Dzimis 29.06.1896. Rēzeknes rajona Sarkaņu draudzē.
    Miris 11.06.1982. Apbedīts Izvaltas kapos.
 
KOZLOVSKIS VACLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Sprukti, 1933-1934; Varakļāni, 1934-1935; Ludza, Līvāni, 1947; Naujene, 1956-1957; Piedruja, 1957-1959; Rundānu un Brodaiži, 1959-1965; Pušmucovas draudzes prāvests /1965-1967/).
    Dzimis 1901. gadā Polijā.
    Miris 23.06.1968.
 
KRUMPĀNS JEZUPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Izvalta, 1930-1932; Kombuļi, 1932-1935; Bikava, 1935-1936; Augustova un Rugāji, 1936-1938; Sarkaņi, 1938-1944/).
    Dzimis 07.03.1904.
    Miris 30.06.1948. Vācijā.
 
KRUMPĀNS LUDVIGS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Zosna un Dukstigals, 1944-1950; Asūne un Pustiņa, 1950-1951; Pasiene un Zilupe, 1951-1952; Daugavpils Jaunavas Marijas baznīca, 1953; Brodaiži un Rundāni, 1953-1956; Bērzgale un Okra, 1956-1957/).
    Dzimis 1916. gadā Krāslavā.
    Miris 23.08.1983. Izvaltā.
 
KULIKOVSKIS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (Indricas draudzes prāvests /1918-1920/).
    Dzimis 1870. gadā.
    Miris 03.03.1920. Apbedīts pie Indricas baznīcas.
 
KURMINS JOŅS
Katoļu garīdznieks, literāts (garīgo rakstu autors). Sastādījis poļu-latīņu-latgaliešu vārdnīcu /1858/.
    Dzimis 1790. gadā Lietuvā.
    Miris 11.02.1860. Krāslavā.
 
LAPKOVSKIS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Brodaiži un Rundāni, 1950-1951; Indrica un Varnaviči, 1951-1954; Krāslava (arī dekanāta dekāns), 1980- 2005.)
    Dzimis 15.03.1920. Daugavpilī.
    Miris 17.08.2005. Apbedīts pie Krāslavas baznīcas.
 
LAPOTINSKIS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Pieniņi, 1932-1934; Balbinova, 1934-1936/).
    Dzimis 10.06.1907. Ludzas apriņķa Pasienas pagastā.
    Miris 06.03.1987. Apbedīts Krāslavas kapos.
 
LAURINOVIČS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Pustiņa, 1940-1941; Preiļi un Jasmuiža (arī dekanāta dekāns), 1941-1942; Aglona (arī dekanāta dekāns), 1942-1943), izglītības darbinieks (Aglonas ģimnāzijas pasniedzējs un kapelāns /1927-1929/; Rīgas Garīgā semināra rektors /1942-1943/; semināra rektors /1935-1940/; Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāns /1943-1944), zinātnieks (teoloģijas doktors /1933/), preses darbinieks (žurnāla "Zīdūnis", "Katoļu Dzeive" redaktors).
    Dzimis 18.10.1902.Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 21.12.1949. Minhenē (Vācija).
 
LAVRINOVIČS BOĻESLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Istra, 1922-1923; Vārkava, 1935-1942; 1946-1963/).
    Dzimis 23.12.1892. Krāslavas draudzē.
    Miris 12.06.1971. Apbedīts Daugavpils kapos.
 
LEBEDIS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Bukmuiža un Andzeļmuiža, 1911-1921; Riebiņi, 1921-1927; Varnoviči un Indrica, 1930-1951/).
    Dzimis 08.12.1874. Lietuvā.
    Miris 01.01.1951. Apbedīts Indricas baznīcas dārzā.
 
LELS JEZUPS
Katoļu garīdznieks (Peipiņu un Raģeļu draudzes prāvests).
    Dzimis 16.04.1929.
 
LIELBĀRDS KAZIMIRS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Ludvikova, 1940-1941; Baltinava, arī Ruskulova un Šķilbēni, 1941-1948; Barkava, 1948-1955/).
    Dzimis 1912. gadā Balvu draudzē.
    Miris 28.11.1955. Apbedīts Barkavas kapos.
 
LIEPNIEKS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Jezupova un Sprukti, 1947-1949; Peipiņi un Raģeļi, 1949-1952; Šķilbēni, 1962-1964; Augustova, 1964-1975; Ruskulova, 1977-1980/).
    Dzimis 1914. gadā Līvānu draudzē.
    Miris 06.01.1984. Apbedīts Līvānu draudzes Gercānu kapsētā.
 
LITAVNIEKS VLADISLAVS
Katoļu garīdznieks (Rēzeknes draudzes vikārs /1933-1934/; draudžu prāvests /Sprukti, 1934-1937; Balbinova, 1937-1941; Višķi, 1941/). Apbedīts pie Višķu baznīcas.
    Dzimis 1909. gadā Rēzeknes apriņķī.
    Nonāvēts 22.06.1941.
 
LIVČĀNS IZIDORS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Višķi, Ambeļi, 1919-1933; Baltinava, 1933-1935; Nautrāni (arī dekanāta dekāns), 1935-1937; Preiļi (arī dekanāta dekāns), 1938-1939; Nīdermuiža, 1940; Piedruja, 1940-1942; Kaumata, 1942-1947; Sarkaņi, 1947-1950; Rozentova, Prezma, 1950-1959/).
    Dzimis 16.07.1888. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
    Miris 23.02.1966. Apbedīts Rozentovas kapos.
 
LOCIS DONĀTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Beresne, 1942-1943; Ludvikova, 1943-1944; Andrupene un Puša, 1944-1953; Stiglava un Pušmucova, 1953-1975; Raipole, 1975-1984/).
    Dzimis 09.03.1912. Izvaltas draudzē.
    Miris 24.12.1984.
 
LUKAŠEVIČS JŌŅS
Katoļu garīdznieks (jezuīts /Preiļi, Izvalta, Puša, Varakļāni/),
literāts (garīgās literatūras autors, tulkotājs, latgaliešu literārās valodas aizsācējs).
    Dzimis 01.01.1699. Lietuvā.
    Miris 05.04.1779. Izvaltā. Apbedīts Izvaltas baznīcā.
 
ĻAHS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Dagda, Ludvikova, 1941-1943; Krāslava/1943-1943; Nautrāni, 1944-1945; draudžu prāvests /Ozolmuiža, Ciskāda, 1917-1920; Kaunata, 1920-1930; Rozentova, 1936-1937; Pilda, 1937-1938; Kalupe, 1939-1940; Piedruja, 1940; Skaista, 1944/).
    Dzimis 01.10.1887.Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 03.08.1952. izsūtījumā Mordovijā.
 
ĻAKSE JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (Varakļānu draudzes vikārs /1927-1928/; draudžu prāvests /Istalsna, 1928-1930; Peipiņi un Raģeļi. 1930-1936; Bērži, 1936-1937; Pustiņa, 1937-1940/).
    Dzimis 13.06.1900. Kombuļu draudzē.
    Miris 24.08.1940. Apbedīts Kombuļu draudzes Kropišku kapos.
 
MADELĀNS ALEKSANDRS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Krāslava un Skaista, 1980; Daugavpils sv. Pētera baznīca, Arendole un Silene (arī Daugavpils dekanāta dekāns) /1980-/).
    Dzimis 05.03.1925. Daugavpils apriņķa Aglonas pagastā.
 
MAKEJONOKS DOMINĪKS
Katoļu garīdznieks (Šķilbēnu draudzes prāvests /1930-1932/),
izglītības darbinieks (Aglonas ģimnāzijas inspektors).
    Dzimis 29.01.1902. Rēzeknes apriņķa Bukmuižas pagastā.
    Miris 05.01.1948. Apbedīts Bēržu baznīcas dārzā.
 
MATĪSS STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (Malnavas draudzes prāvests /1927-1932/).
    Dzimis 23.01.1900. Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 09.07. 1982. Grand Rapidā (ASV).
 
MISJUNS ALFONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Augškalne un Ambeļi, 1934-1941; Pustiņa, 1941-1943; Piedruja, 1943-1948; Krāslava (arī dekanāta dekāns), 1948-1951; Baltinava, 1951-1968; Bukmuiža, 1968-1970; Rozentova un Zosna, 1973-1982/).
    Dzimis 1908. gadā Krāslavas draudzē.
    Miris 14.03.1982. Apbedīts Rozentovas kapos.
 
MONČINSKIS KAZIMIRS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests (Šķaune, 1960-1963; Vidsmuiža, 1963; Barkava, 1963-1966)
    Dzimis Krāslavas rajonā.
    Miris 01.08.1993.
 
OMUĻS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Izvalta, 1941-1943; Ciskāda, 1943/, draudžu prāvests /Riebiņi, 1940-1941; Borovka un Sprukti, 1944; Kombuļi un Skaista, 1944-1949; Malnava, 1949-1958; Kaunata, 1958-1959/).
    Dzimis 09.10.1914. Rēzeknes draudzē.
    Miris 10.06.1972.
 
OSTROVSKIS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Izvalta, 1925-1926/; draudžu prāvests /Jasmuiža, 1926-1933; 1937-1939; Baltinava, 1933, 1935-1937; Nautrāni (arī dekanāta dekāns), 1933-1935; Preiļi (arī dekanāta dekāns), 1939-1941; Pustiņa, 1941; Izvalta, 1941-1943; Augustova, 1943-1948; Bērži, 1948-1956; rezidents /Bērži, 1956-1959/).
    Dzimis 1887. gadā Bēržu draudzē.
    Miris 05.06.1959.
 
PABARČUS ANTONS
Katoļu garīdznieks
    Miris 05.04.1940. Apbedīts Krāslavas kapos.
 
PEIPIŅŠ VIKENTIJS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Pustiņa, 1960-1961; Mežvidi, 1961-1967/).
    Dzimis 20.02.1927. Peipiņu draudzē.
    Miris 30.12.1981. Apbedīts Krāslavas kapos.
 
PEKŠS ALEKSANDRS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Beresne, 1930-1931; Augustova, 1931-1932; Bikava un Stružāni, 1932-1934; Pilda, 1934-1937; Skaista, 1937-1944/).
    Dzimis 11.04.1903. Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagastā.
    Miris 21.03.1995. Monreālā (Kanādā)
 
PELAŠINAS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Andzeļmuiža, 1923-1928/; rezidents /Daugavpils Jaunavas Marijas baznīca, 1930-1933/).
    Dzimis 25.12.1864. Lietuvā.
    Miris 1944. gadā. Apbedīts Aknīstes kapos.
 
PETUŠKO STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Bērzgale, Mežvidi un Sarkaņi, 1948-1950; Indrica un Varnoviči, 1957-1961; Stirniene, 1961-1990/).
    Dzimis 02.04.1913. Ludzas rajonā.
    Miris 25.06.1990. Apbedīts Stirnienes baznīcas dārzā.
 
PUJATS DOMINIKS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Nautrāni, Bērzgale, 1920; Varakļāni, 1920-1922; Atašiene, 1922-1923; Dagda, 1923-1924; Viļaka, 1924-1925; Daugavpils Jaunavas Marijas baznīca, 1925-1927; prāvests /Gudenieki, 1927-1928; Rušona, 1928-1933; Jasmuiža, 1936-1937; Vanagi, 1937-1939; Atašiene un Rudzāti, 1939-1945/; dekāns /Dagda, 1933-1934/).
    Dzimis 26.07.1893. Rēzeknes apriņķa Makašānu pagastā.
    Miris 19.11.1945. Apbedīts Atašienes kapos.
 
PUNCULIS (Puncuļs) DONOTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Ciskāda un Ozolmuiža, 1951-1952; Peipiņi un Raģeļi, 1956-1971; Bērzgale /pie Rēzeknes/, Mežvidi, Pušmucova, Stiglava, 1971-1991/).
    Dzimis 27.12.1930. Ludvikovas draudzē.
    Miris 23.01.1991. Apbedīts Bērzgales /pie Rēzeknes/ baznīcas dārzā.
 
PUTĀNS JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kombuļi, 1920-1925; Stružāni un Bikava, 1925-1926; Brodaiži, 1926-1933/).
    Dzimis 02.07.1867. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
    Miris 23.05.1943. Apbedīts Daugavpils kapos.
 
PŪDNĪKS KONSTANTINS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kaunata un Stoļerova, 1933-1939; Kombuļi, 1939-1940; Landskorona un Beresne, 1940-1944; Asūne, 1944-1948/). Represēts, izsūtīts.
    Dzimis 1904. gadā Rudzātu draudzē.
    Miris izsūtījumā 31.12.1950.
 
RIMOVIČS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Andrupene, 1918-1920; Rudzāti, 1920-1926; Bikava, 1926-1928/), mākslinieks (kokgriezējs).
    Dzimis 28.10.1865. Lietuvā.
    Miris 06.07.1933. Apbedīts Rubenes baznīcas dārzā.
 
ROTS MIHAĒLS
Katoļu garīdznieks (jezuīts), literāts (liriķis, laicīgās latgaliešu dzejas aizsācējs) Pirmā laicīgā latgaliešu dzejoļa autors.
    Dzimis 01.10.1781. Ilūkstē.
    Miris 03.12.1885. Dagdā.
 
RUDZĪTIS (RUDZEITS) PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Izvalta, 1926-1927; Daugavpils Jaunavas Marijas baznīca, 1927-1932; Daugavpils sv. Pētera baznīca, 1935-1938; prāvests / Daugavpils Jaunavas Marijas baznīca, 1938-1940/; Varakļāni, 1955; Barkava, 1955-1956; dekanāta dekāns /Krāslava, 1940-1945; Viļaka, 1956-1960/).
    Dzimis 23.07.1898. Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagastā.
    Miris 25.11.1968. Apbedīts Lauceses kapos.
 
RUKMANIS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu vikārs /Vārkava, 1926-1927; Krāslava, 1926-1927/).
    Dzimis 26.04.1896.Daugavpils apriņķa Skaistas pagastā.
    Miris 10.07.1976. Apbedīts Lauceses kapos.
 
SAMUŠS JULIJANS
Katoļu garīdznieks (monsinjors; Krāslavas draudzes prāvests /1963-1980/).
    Dzimis 01.03.1899. Ludzas draudzē.
    Miris 23.03.1980. Apbedīts Krāslavas kapos.
 
SAVICKIS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (kapelāns /Anglijas Latviešu katoļu biedrība, 1948-1989/).
    Dzimis 14.12.1913. Daugavpils apriņķa Izvaltas pagastā.
    Miris 04.12.1989. Anglijā.
 
SEIMANS JŪLIJS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Barkava un Madona, 1938-1939; Kombuļi, 1940-1941; Zosna un Dukstigals, 1941-1944; Stoļerova, 1944-1945; Pilda, 1945-1947; Rundāni, 1947-1948; Feimaņi, 1953-1955; Sarkaņi, 1955-1957; Krāslava, 1957-1960/).
    Dzimis 1908. gadā.
    Miris 03.03.1960. Apbedīts Krāslavas kapsētā.
 
SMEĻTERS PĪTERS
Katoļu garīdznieks (prāvests Andrupenē, Dagdā, Skaistā), literāts (folklorists, dzejnieks, pseidonīms  Nūvārotōjs) . Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
    Dzimis 31.10.1868.Rēzeknes apriņķa Varakļānu pagasta Kokaros.
    Miris 07.07.1949. Sventē. Apbedīts Sventes kapos.
 
SPERGA JĀNIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Mežvidi, 1967-1971/; Peipiņi un Raģeļi. 1971-1973/; Kaunata un Dkstigals, 1973-1975/; Rēzeknes Sv.Andreja draudze, 1975-1980; Ludza (arī dekanāta dekāns), 1980-1984/).
    Dzimis 05.06.1933. Rēzeknes apriņķa Galēnos.
    Miris 11.11.1984.
 
SPRŪDŽS DOMINIKS
Katoļu garīdznieks (Viļakas draudzes vikārs /1927-1928/; Vanagu draudzes prāvests /1920-1929/).
    Dzimis 1901. gadā.
    Miris 20.06.1931.  Apbedīts Krāslavas kapos.
 
STEFANOVIČS BROŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (Piedrujas draudzes vikārs /1911-1920/; prāvests /1920-1940/).
    Dzimis 26.06.1876. Lietuvā.
    Miris 20.10.1940. Apbedīts pie Piedrujas baznīcas.
 
SUPE VOICEKS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Izvalta, 1936-1940; Jezupova un Sprukti, 1944-1945; Rēzeknes Bērzgale un Mežvidi, 1945-1946; Stiglava un Pušmucova, 1948-1953; Andrupene un Puša, 1953-1957; Stoļerova, 1957-1963/).
    Dzimis 17.11.1909. Ludzas apriņķa Baltinavas pagastā.
    Miris 17.04.1963. Apbedīts Baltinavas Breksmines kapos.
 
SVIKLIS JĀZEPS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Auleja, 1911-1919; Dricāni, 1919-1921; Bukmuiža, 1921-1928; Bērzgale (pie Rēzeknes) un Mežvidi, 1928-1932; Rikava, 1932-1939/).
    Dzimis 02.03.1878. Ludzas apriņķa Nautrānu pagastā.
    Miris 23.10.1939. Apbedīts Nautrānu baznīcas dārzā.
 
SVILĀNS STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Peipiņi un Raģeļi, 1954-1956; Kaunata un Zosna, 1961-1970; Raipole, 1970-1972/).
    Dzimis 1930. gadā Varakļānos.
    Miris 09.03.1975. Apbedīts Rēzeknes rajona Pušas kapos.
 
ŠIDLOVSKIS IGNATIJS
Katoļu garīdznieks (vikārs /Krāslava, 1859/; prāvests /Asūne, 1860-1904/).
    Dzimis 1830. gadā.
    Miris 05.06.1904.
 
ŠKEĻS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Nagļi, 1942-1944; Ostrona, 1944-1945; Viļāni (arī Viļānu klostera priekšnieks), 1947-1947; Bērzgale (pie Aglona/, 1957-1976; Landskorona un Beresne, 1976-1983; Dagda un Okra (arī dekanāta dekāns), 1983-1987; Viļāni un Ostrone, 1987-/), izglītības darbinieks (Rīgas Garīgā semināra profesors).
    Dzimis 28.08.1915. Brigos.
 
ŠĻAKOTA ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests (Landskorona, 1920-1940; Dagda (arī dekanāta dekāns), 1940-1942; Vārkava, 1942-1945; Nautrāni (arī dekanāta dekāns), 1945-1948; Pustiņa, 1956-1959/).
    Dzimis 27.08.1891. Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 21.09.1963. gada 21.Apbedīts Rīgas Kristus karaļa kapos.
 
ŠVIRKSTS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Rikava un Nagļi, 1959-1980; Izvaltas un Borovkas 1980-/).
    Dzimis 08.12.1920. Viļānu draudzē.
 
TREPŠA VITĀLIJS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Krāslava, 1920-1921; Andrupene un Puša, 1921-1930; Baltinava, 1930-1933; Pasiene, 1936-1944/).
    Dzimis 17.08.1891.Daugavpils apriņķa Asūnes pagastā.
    Miris 1948. gadā.
 
TRIMALNIEKS DOMINIKS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Balvi, 1947-1953; Bukmuiža un Andzeļmuiža, 1953-1957/).
    Dzimis 24.07.1914. Rēzeknes apriņķa Dricānu draudzē.
    Miris 27.05.1957.
 
TUMĀNS ANTONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Barkava, 1923-1925; Riebiņi, 1928-1934; Malnava, 1934-1936; Asūne, 1936-1938; Ruskulova, 1944-1949/).
    Dzimis 25.10.1885. Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagastā.
    Miris 24.11.1971. Apbedīts Aglonas kapos.
 
TUMĀNS PĒTERIS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Augustova un Rugāji, 1938-1942; Vidsmuiža, 1942-1943; Kombuļi, 1943-1944; Bērzgale /pieAglonas/, 1944-1945; Jezupova un Sprukti, 1945-1947; Ludza (arī dekanāta dekāns), 1947-1963; Dricāni, Pilcene, Stružāni, 1963-1993/).
    Dzimis 12.10.1909. Feimaņu draudzē.
 
UĻJANS ALBERTS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Kombuļi, 1919; Pilda, 1919-1934; Dricāni un Pilcene, 1934-1959; Znotiņi, 1966; Zosna, 1968 -1976/).
    Dzimis 1892. gadā Bērzgales draudzē.
    Miris 28.11.1980. Apbedīts Rozentovas kapos.
 
VAIVODS ALFONS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Istalsna, 1930-1931/; Dagda (arī dekanāta dekāns), 1932-1933; Viļaka (arī dekanāta dekāns), 1933-1935, 1936-1942; Daugavpils, 1935-1936; Dagda, Ludvikova (arī dekanāta dekāns), 1942-1962/).
    Dzimis 24.03.1892. Daugavpils apriņķa Preiļu pagastā.
    Miris 16.11.1973. Apbedīts Rīgas Kristus karaļa kapos.
 
VALAINIS BOLESLAVS
Katoļu garīdznieks (Varakļānu draudzes prāvests /1943-1944/; draudžu prāvests /Izvalta, 1938-1941; Kombuļi, 1941-1943; Rundāni (arī Istra), 1944-1947; Eversmuiža un Aizpūre, 1947-1949; Raipole un Briģi, 1949-1950; Pilda un Istalsna, 1950-1960; Viļaka (arī dekanāta dekāns), 1960-1983/).
    Dzimis 1912. gadā Aglonā.
    Miris 17.06.1983. Apbedīts Viļakas kapos.
 
VALLOVIČS ANTONS
Katoļu garīdznieks (Krāslavas prāvests /1909-1912/; Ludzas dekāns /1912-1914/).
    Dzimis 1877. gadā.
    Miris 20.12.1914.
 
VIRKERTIS PAULS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Asūne, 1911-1927; Stirniene, 1927-1936/).
    Dzimis 13.11.1864. Lietuvā.
    Miris 1946. gadā. Apbedīts Stirnienes baznīcas dārzā.
 
ZDANOVSKIS STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Pilda un Istalsna, 1960-1962; Indrica un Varnoviči, 1962-1980/).
    Dzimis 18.05.1931.
    Miris 19.06.1993. Apbedīts Grīvas kapos.
 
ZEPS STAŅISLAVS
Katoļu garīdznieks (prāvests /Rušona, 1927-1946/; dekāns /Krāslava, 1946-1948/), izglītības darbinieks (Aglonas, Jaunaglonas ģimnāzijas kapelāns; Rīgas Garīgā semināra profesors /1948-1966/).
    Dzimis 17.08.1908. gada Rēzeknes apriņķa Varakļānu draudzē.
    Miris 23.07.1966. Apbedīts Rīgas Kristus Karaļa draudzes kapos.
 
ZIRNIS GREGORS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Aizpūre, 1935-1937; Aglona, 1937-1938; Stoļerova. 1938-1941; Kaunata, 1941-1942; Sprukti un Borovka, 1942-1944; Eversmuiža un Istalsna, 1943-1946; Barkava, 1946-1948; Baltinava un Ruskulova, 1948-1950; Līvāni (arī dekanāta dekāns), 1950-1956; Nīdermuiža, 1956/).
    Dzimis 1908. gadā Pušmucovas draudzē.
    Miris 21.10.1956. Apbedīts Nīdermuižas baznīcas dārzā.
 
ZUNDO VLADISLAVS
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Vārkava un Vanagi, 1927-1937; Daugavpils Svētā Pētera baznīcas draudze, 1937-1953; Balbinova, 1955-1958; Piedruja, 1958-1959/).
    Dzimis 06.08.1891. Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā.
    Miris 03.02.1959. Apbedīts Daugavpils kapos.
 
ŽILVINSKIS AUGUSTS
Katoļu garīdznieks (Spruktu un Borovkas draudžu prāvests /1964-1971/).
    Dzimis 12.08.1922. Liepājā.
    Miris 18.12.1981.

Uzņēmēji (lauksaimnieki, rūpnīcu vadītāji)
 
BARTUĻS IVANS
Krāslavas rajonā dzimis Dzelzceļnieks, uzņēmējs (tūrisma firmas "VLISSA" direktors /1991-/).
    Dzimis 18.06.1952.
 
BĀRTULIS ANTONS
Lauksaimnieks (bekoncūku nobarošanas meistars), sabiedriskais darbinieks (PSRS AP deputāts /1962-1971/).
    Dzimis 25.06.1912. Daugavpils apriņķa Piedrujas pagastā.
 
BULS JĀNIS
Lauksaimnieks (lopkopis). Sociālistiskā Darba varonis.
    Dzimis 06.03.1927. Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā.
    Miris 1981. gada 1. oktobrī Krimuldā.
 
GERSTENMEIJERS TEODORS
Lauksaimnieks (agronoms, Ludzas apriņķa valdes agronoms, Latgales lauksaimniecības biedrību savienības agronoms), izglītības darbinieks (Dagdas lauksaimniecības skolas pārzinis).
    Dzimis 12.07.1885. Rīgas apriņķa Kokneses pagastā.
 
KRIVIŅŠ JĀNIS
Uzņēmējs (Latvijas-Ukrainas kopuzņēmuma "Krebsar" prezidents /1993-/).
    Dzimis 23.11.1938. Krāslavas rajonā.
 
LUBĀNIETIS ANTONS
Lauksaimnieks, pašvaldību darbinieks (Andrupenes pagasta vecākais).
    Dzimis 13.09.1887. Ludzas apriņķa Domopoles pagastā.
 
ĻUTA VLADISLAVS
Rūpniecības darbinieks (valsts uzņēmuma MEKORA direktors)
    Dzimis 15.01.1936. Krāslavas pagastā.
 
MEŅŠČIKOVS IGORS
Tautsaimnieks (Krāslavas šūšanas fabrikas direktors).
    Dzimis 25.05.1935.
 
ORUPS JOSIFS
Latgalē pazīstams lauksaimnieks (linkopis).
    Dzimis 17.11.1911.Daugavpils apriņķa Izabelinas (Skaistas) pagastā.
    Miris 04.07.1980.
 
SKOBOĻEVA IRĒNA
Uzņēmēja (a/s " Rīgas manufaktūra" viceprezidente /1992-/).
    Dzimusi 12.02.1956. Krāslavā.
 
SMAŅS DONOTS
Lauksaimnieks.
    Dzimis 28.10.1890. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
 
ŠOLIMS ANDREJS
Lauksaimnieks (Krāslavas rajona Dagdas pienotavas direktors, kolhoza "Krāslava" priekšsēdētājs /1954-1968/).
    Dzimis 16.05.1915. Daugavpils apriņķa Krāslavas pagastā.
 
VALUJEVS STAŅISLAVS
Rūpniecības darbinieks (inženieris; Rēzeknes celtniecības materiālu rūpnīcas direktors /1993/).
    Dzimis 19.08.1943 Krāslavas rajonā.
 
VĒVERS ERNESTS
Uzņēmējs (firmas "Grāmatvedis" valdes priekšsēdētājs /1992-/).
    Dzimis 24.03.1935. Krāslavas rajonā.

Citu profesiju pārstāvji
 
APARNIEKS ARTŪRS
Militārs darbinieks (pulkvežleitnants, Ziemeļlatvijas partizānu pulka komandieris /1920/). Latvijas brīvības cīņu dalībnieks. Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Par nopelniem brīvības cīņās piešķirtas ūdensdzirnavas Krāslavā. 1940. gadā iecelts par Latgales kara apgabala priekšnieku. Pienākumus nav pildījis sakarā ar Latvijas okupāciju.
    Dzimis 25.02.1896. Madonas apriņķa Sarkaņu pagastā.
    Miris 15.05.1968. Sanfrancisko.
 
BEIMUTS GUSTAVS
Jurists (Daugavpils apgabaltiesas loceklis), aizsargu rotas komandieris.
    Dzimis 28.10.1898. Ludzas apriņķa Šķaunes pagastā.
 
BRIEDE VILHELMĪNE
Preses darbiniece (Limbažu rajona  laikraksta AUSEKLIS redaktore /1988-/).
    Dzimusi 23.04.1948. Dagdā.
 
CVETKOVA ZANE
Dagdas televīzijas studijas "Ezerzeme" direktore
    Dzimusi 18.04.1972.
 
EZERNIEKS ROBERTS
Jurists (izmeklēšanas tiesnesis /Krāslava/; Daugavpils apgabaltiesas loceklis). Represēts, izsūtīts 1941. gadā.
    Dzimis 16.06.1898. Madonas apriņķa Dzelzavas pagastā.
    Miris 26.01.1942. izsūtījumā Vjatlagā.
 
GOTOVSKA VALENTĪNA
Vieglatlēte (tāllēcēja, augstlēcēja, Latvijas rekordiste /1990/)
    Dzimusi 03.09.1965. Krāslavā.
 
KRUSTS OSVALDS
Jurists (Valsts zemju pārzinis /Ludza, Daugavpils, Preiļi: notārs /Dagda/), sabiedrisks darbinieks (Ludzas Latviešu biedrības priekšnieka vietnieks).
    Dzimis 02.03.1899. Valmieras apriņķa Brenguļu pagastā.
 
LEĻEVS ANTONS
Pastmeistars (Dagda, Barkava, Rēzekne).
    Dzimis 31.03.1887. Ludzas apriņķa Baltinavas pagastā.
 
LĪVZEMNIEKS VIKTORS (LIUZENIEKS)
Preses darbinieks (Krāslavas rajona laikraksta "Socialističeskij Putj /Sociālistiskais ceļš, 1960-1961/), literāts, bibliotekārs.
    Dzimis 02.03.1936.
 
MATISĀNS JĀNIS
Pretošanās kustības dalībnieks (sarkanais partizāns, izlūku grupas komadieris).
    Dzimis 29.01.1914. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
    Arestēts un gājis bojā Salaspils nāves nometnē 1944. gada jūlijā.
 
MUIŽNIECE HELĒNA
Juriste (Krāslavas tautas tiesas priekšsēdētāja /1995-/).
    Dzimusi 28.10.1950. Krāslavas rajonā.
 
MURĀNE ANNA
Šuvēja, novadā pazīstama garīdzniecības tērpu darinātāja.
    Dzimusi 30.12.1886. Daugavpils apriņķa Izvaltas pagastā.
    Mirusi 26.06.1963. Apbedīta Daugavpilī.
 
UKINA HELĒNA (māsa Helēna)
Postulante, baznīcas un dievkalpojumu tērpu šuvēja.
    Dzimusi 19.06.1905. Daugavpils apriņķa Kapiņu pagastā.
    Mirusi 10.03.1995. Norvēģijā.
 
VANAGS JURIS
Jurists (advokātu biroja "A.B." zvērinātais advokāts).
    Dzimis 20.04.1961. Krāslavas rajonā
 
VEISS EDUARDS
Militārs darbinieks (robežsargs /Dagda, 1928-1940/). Latvijas brīvības cīņu dalībnieks. Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni.
    Dzimis 13.03.1894. Daugavpils apriņķa Līvānu pagastā.
    Miris 29.10.1969. Apbedīts Dunavas kapos.
 
VITANDS VERNERS
Arhitekts. Projektējis Vienības namu Daugavpilī, aizsargu namu Indrā.
    Dzimis 03.07.1903. Cēsu apriņķa Lizuma pagastā.