Eiropas gads attīstībai noslēdzas ar augsta līmeņa pasākumu Luksemburgā
Apskatīt komentārus (0)


14.12.2015


Eiropas gada attīstībai 2015 noslēguma pasākums, kas 9. decembrī norisinājās Luksemburgā, iezīmēja kulmināciju veiksmīgai kampaņai, kuras ietvaros jauniešu grupas, starptautiskas organizācijas, sabiedrība, nevalstiskās organizācijas, privātā sektora pārstāvji, skolas un universitātes no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm kopīgi piedalījās visdažādākajos pasākumos, diskusijās un iniciatīvās par starptautiskās attīstības jautājumiem.

Kādēļ tika rīkots Eiropas gads attīstībai?

Šis ir pirmais “Eiropas gads”, kas jebkad ticis veltīts ārējām attiecībām. 2015. gads ir bijis pagrieziena punkts attīstības sadarbībā – šogad noslēdzās Tūkstošgades attīstības mērķi, un to vietā nāca Ilgtspējīgas attīstības mērķi. ANO samitā septembrī tika apstiprināta 2030. gada darba kārtība ilgtspējīgai attīstībai, nosakot kursu starptautiskajā sadarbībā un attīstībā līdz 2030. gadam. 2015. gadā arī norisinājās konference par attīstības finansēšanu Adisabebā un klimata izmaiņu konference Parīzē.

Aktuālā migrācijas un bēgļu krīze arī skaidri parāda, cik nozīmīga loma starptautiskajai attīstībai var būt ārkārtas migrācijas pamatcēloņu risināšanā, palīdzot nodrošināt stabilitāti un radīt darba vietas un iespējas dažādos pasaules reģionos, īpašu uzmanību pievēršot jauniešiem.

Eiropas gada attīstībai 2015 mērķi

1. Informēt ES pilsoņus par ES kā globāli nozīmīgas organizācijas un tās dalībvalstu panāktajiem rezultātiem un turpmākajām iecerēm starptautiskajā sadarbībā.

2. Veicināt ES pilsoņu un citu ieinteresēto pušu tiešu iesaisti, kritisko domāšanu un aktīvu interesi par attīstības sadarbību, tostarp par politikas veidošanu un īstenošanu.

3. Veicināt izpratni par ieguvumiem no ES iesaistes attīstības sadarbībā, kā arī Eiropas un jaunattīstības valstu iedzīvotājiem veicināt kopīgas atbildības sajūtas, solidaritātes un veidošanos un apziņu par dažādu iespēju esamību mainīgā un savstarpēji aizvien ciešāk saistītā pasaulē.

Būtiskākie Eiropas gada attīstībai 2015 rezultāti

  • Pasākumi un aktivitātes dažādās ES dalībvalstīs: visā Eiropas Savienībā notika vairāk nekā 800 vietēja, reģionāla un valsts līmeņa pasākumu, kuros piedalījās plašs dalībnieku loks. Nacionālie koordinatori un nacionālie atbalsta saņēmēji īstenoja dažādas oriģinālas idejas.

  • Izcelti stāsti no partnervalstīm: izmantojot stāstījuma formātu, Eiropas gads attīstībai galveno uzmanību pievērsa cilvēkstāstiem, kurus iesniedza globālais ES delegāciju tīkls. Visi stāsti ir publicēti kā “Nedēļas stāsts” un ir pieejami visās ES oficiālajās valodās. Šie stāsti atspoguļo ES attīstības programmu pozitīvo ietekmi uz partnervalstu iedzīvotājiem.

  • Partneriem pieejama interaktīva interneta vietne: Eiropas gada attīstībai veltītajā mājas lapā reģistrējās liels skaits dažādu partneru, kas tādējādi varēja publicēt paši savu saturu visās ES valodās. Iesaistījās 207 partneri, kas pārstāvēja institūcijas, ES dalībvalstis, starptautiskās organizācijas, NVO, pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru.

  • Eiropas gada attīstībai īpašo vēstnieku komanda, kurā bija pārstāvētas visas ES dalībvalstis, palīdzēja izplatīt kampaņas vēstījumus. Arī daudzas pasaulslavenas personības, piemēram, Dž.K.Roulinga, Didjē Drogba un Emma Vatsone, ir izteikušas atbalstu kampaņai.

  • Kopīgi veidoti kanāli sociālajos medijos: tika izraudzīti 52 partneri, kam tika dota iespēja “pārņemt” Eiropas gada attīstībai oficiālos kontus sociālajos tīklos (Facebook un Twitter) un piedalīties to satura veidošanā bez Eiropas Komisijas redakcionālas iejaukšanās. Partneru loks bija plašs – no ES dalībvalstīm un Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem līdz privātā sektora pārstāvjiem un nevalstiskām organizācijām. Pieprasījums būtiski pārsniedza pieejamo vietu skaitu.

  • Attīstības kampaņai tika izveidots visaptverošs instrumentu kopums, kas ir pieejams tiešsaistē visās ES valodās un ir izmantojams arī pēc 2015. gada.

  • Ar izglītojošu instrumentu kopumu (skolotāja rokasgrāmata, 12 mācību plānu, testi, īpašs buklets) tika ievērojami atbalstīti skolotāju un izglītības tīklu centieni iekļaut attīstības jautājumus skolu mācību programmās.

9.-10. decembrī Luksemburgā arī norisinās attīstības sadarbības ministru sanāksme.

Galvenie jautājumi, kas tiek pārrunāti attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē, ir ilgtspējīgas attīstības mērķi, 2030. gada darba kārtība un migrācija.

Sanāksmes noslēgumā notiks preses konference, kurā piedalīsies Augstā pārstāve/Vice-prezidente Federika Mogerīni, Starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica un Luksemburgas Attīstības sadarbības un humānās palīdzības lietu ministrs Romēns Šneiders.

Papildu informācijai

Oficiālā kampaņas mājas lapa: https://europa.eu/eyd2015/

EYD on Twitter / EYD on Facebook

Kontaktpersonas medijiem:

Alexandre POLACK (+32 2 299 06 77)

Daniel PUGLISI (+ 32 2 29 92256)

vai

Arita Krūze

arita.kruze@prae.lv

Tel. +371 28337073

Vispārējas publiskas informācijas pieprasījumiem: Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11,  e-pasts
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA