EP komiteja mudina stingrāk aizsargāt tradicionālās prasmes
Apskatīt komentārus (0)


16.09.2015


Ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzība vajadzīga arī reģionālas un vietējas nozīmes nelauksaimnieciskām precēm un amatnieku produktiem, kuru izgatavošanas pamatā ir tradicionālas zināšanas un metodes. Tas ļautu vairāk aizsargāt vietējo kultūras mantojumu, kā arī veicinātu izaugsmi, pieņemtajā rezolūcijā norāda EP Juridisko lietu komitejas deputāti. EP deputāti mudina Komisiju cik vien drīz iespējams ierosināt Eiropas instrumentu nelauksaimniecisku produktu ģeogrāfisko norāžu aizsardzībai.

„Šis ir pirmais solis ceļā uz Eiropas līmeņa aizsardzību tradicionālajām zināšanām un prasmēm. Tagad Eiropas Komisijas ziņā ir uzņemties šī jautājuma virzīšanu, un es ceru, ka tā drīz vien ierosinās jaunu Eiropas līmeņa tiesību aktu, vēlams, reizē ar oktobrī gaidāmo ziņojumu par  iekšējo tirgu,” pēc balsojuma norādīja ziņotājaVirginie Rozière (S&D, FR).

Juridisko lietu komiteja pašiniciatīvas rezolūciju par ES līmeņa aizsardzības paplašināšanu no lauksaimniecības produktiem uz nelauksaimnieciskiem produktiem deputāti pieņēma visiem klātesošajiem EP deputātiem balsojot par un trim atturoties.

Kultūras mantojuma un tradicionālo prasmju aizsardzība

Juridisko lietu deputāti mudina komisiju ierosināt tiesību aktu ar mērķi izveidot sistēmu, kas aizsargātu tradicionālu nelauksaimniecisku produktu ģeogrāfisku izcelsmi, noteiktas produkta īpašības un tradicionālas metodes (piemēram – “Latgales keramika”, “Bohēmijas stikls”, “Karraras marmors” u.c.). “Saikne ar teritoriju ir nepieciešama, lai varētu atklāt zināšanas un apliecināt produkta kvalitāti,” rezolūcijā uzsver EP deputāti.

Tāpat viņi norāda, ka ģeogrāfisko norāžu aizsardzībai var būt liels ekonomisks potenciāls un tas var sniegt ievērojamus ieguvumus – īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un Eiropas reģioniem.

Produktu kvalitātes garantija patērētājiem

EP deputāti uzsver, ka sistēmai vajadzētu sniegt pietiekamas garantijas patērētājiem, un tā Eiropas līmenī ļautu apkarot viltojumus un nepieļaut negodīgu konkurenci un patērētāju maldināšanu.


Obligāta reģistrācija

EP deputāti prasa noteikt prasa noteikt obligātu reģistrācijas procedūru,  kurai vajadzētu būt pēc iespējas efektīvai, vienkāršai un pieejamai, un uzsver, ka šajā procedūrā jānodrošina pēc iespējas mazākas izmaksas un birokrātiskais slogs uzņēmējiem.

Tālākie soļi

Juridisko lietu komitejā pieņemta rezolūcija vēl ir jāatbalsta arī EP plenārsesijā, un balsojums pašlaik plānots 6.oktobrī.

Pašlaik ES līmeņa ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzību nodrošina  lauksaimniecības produktiem (LV- sklandrausis, Carnikavas nēģi, salināta rudzu rupjmaize)bet nav vienotas sistēmas nelauksaimniecisko produktu izcelsmes aizsardzībai. Šobrīd 15 ES dalībvalstīs ir spēkā valstu tiesību akti, kas aizsargā nelauksaimnieciskos produktus, tomēr tie dalībvalstīs piemēro atšķirīgu līmeņu aizsardzību.

Eiropas Komisija 2014.gadā uzsāka sabiedrisko apspriešanu, lai apkopotu amatnieku, uzņēmēju, dalībvalstu iestāžu un citu procesā iesaistīto pušu pieredzi un viedokli par to, vai ES līmeņa ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību vajadzētu attiecināt uz nelauksaimnieciskiem produktiem. Apspriešanu noslēdza 2014.gada oktobrī, un lielākā daļa respondentu šādu iespēju vērtēja atzinīgi, norādot iespējamos ieguvumus ekonomikai, patērētājiem un kultūras mantojumam.

Papildinformācija

Kontakti papildinformācijai:

Signe Znotiņa-Znota,

EP preses sekretāre Latvijā,

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA