Tiek izsludināti divi projektu konkursi vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”
Apskatīt komentārus (0)


06.04.2016


Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2016.gada 30.marta sēdes Nr.4 lēmumiem, izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”.

LVAF administrācija izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”:

  • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana (projektu konkursā var pieteikties biedrības, nodibinājumi un pašvaldības, konkursā kopējais pieejamais finansējums EUR 120 000 );

  • Zivju resursu aizsardzības pasākumi (projektu konkursā var pieteikties biedrības un nodibinājumi, konkursā kopējais pieejamais finansējums EUR 45 000 ).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 6.maijs.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem:
tālr. 67503322;
e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA