105160

Skaļai lasīšanai zaļo gaismu!
05.03.2019


Jau otro gadu Dagdas un Krāslavas novadu skolās tiek popularizēta Nacionālā Skaļas lasīšanas sacensība. Sacensība tiek organizēta skolās un bibliotēkās 5. un 6. klašu skolēniem. Šogad Skaļās lasīšanas sacensība notika 7 abu novadu skolās: Dagdas un Varavīksnes vidusskolās, Krāslavas, Indras, Robežnieku, Krāslavas Grāfu Plāteru v.n. Poļu un Izvaltas  pamatskolās. Iespēja parādīt savu skaļās lasīšanas talantu bija dota visiem 5. un 6. klašu skolēniem. 7. martā skolu čempioni un veiksmīgākie lasītāji pārstāvēs savu skolu pusfinālā reģionālajā sacensībā Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.Valsts finālā maijā sacensības turpinās viens kandidāts, kurš pārstāvēs Dagdas un Krāslavas novadus.

Lai veicas visiem Nacionālās Skaļas lasīšanas sacensības dalībniekiem pusfinālā!

Foto no sacensībām novadu skolās skaties http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/
 
      Atpakaļ