Vai Jums Covid-19 laiks ir mainījis bibliotēkas apmeklējumu biežumu?
62.50 62.50 %
37.50 37.50 %
Kopā nobalsojuši: 24