Kā vērtējat ziņas, kas tiek publicētas bibliotēkas sociālajos medijos (grāmatu jaunumi, izstādes, novadpētniecības rubrikas u.c.)?
Esmu apmierināts/-a ar informāciju 91.18 91.18 %
Ziņu varētu būt vairāk 5.88 5.88 %
Esmu neapmierināts/-a ar informāciju 2.94 2.94 %
Kopā nobalsojuši: 34