Kā vērtējat ziņas, kas tiek publicētas bibliotēkas sociālajos medijos (grāmatu jaunumi, izstādes, novadpētniecības rubrikas u.c.)?
Esmu apmierināts/-a ar informāciju 94.44 94.44 %
Ziņu varētu būt vairāk 5.56 5.56 %
Esmu neapmierināts/-a ar informāciju 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 18