Kā vērtējat ziņas, kas tiek publicētas bibliotēkas sociālajos medijos (grāmatu jaunumi, izstādes, novadpētniecības rubrikas u.c.)?
Esmu apmierināts/-a ar informāciju 88.89 88.89 %
Ziņu varētu būt vairāk 7.41 7.41 %
Esmu neapmierināts/-a ar informāciju 3.70 3.70 %
Kopā nobalsojuši: 27