Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku afišas ir šeit: https://padlet.com/kraslbibl/doc_template (PADLET)