Krāslavas novada un Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības bibliotēku pasākumu plāni par 2021. gadu ir šeit: https://padlet.com/kraslbibl/doc_template (PADLET)  

Dagdas novada un pagastu bibliotēku pasākumu plāni (2019.-2020. gadi): 

2020.gads 

2019.gads 

Krāslavas novada pagastu bibliotēku pasākumu plāni (2019.-2020. gadi):  

2020.gads 

2019.gads