Bezmaksas pakalpojumi

  • "3td E-GRĀMATU bibliotēka"

Krāslavas novada bibliotēkas lietotājiem pieejams pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka”. Ikvienam lietotājam ir iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA "Tieto Latvia".

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” lietotāju, ar Krāslavas novada bibliotēkas e-kataloga autorizācijas datiem (“Mana bibliotēka” lietotājvārds un parole) jāveic reģistrācija vietnē www.3td.lv. Ja vēl neesat mūsu lietotājs vai arī iepriekš neesat izmantojis autorizācijas datus, vērsieties Krāslavas novada bibliotēkā.

Papildus - informācija un lietošanas pamācība darbam ar “3td E-GRĀMATU bibliotēku”.

E-grāmatu lasīšanai ir noteikti šādi ierobežojumi:

• Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lietotājam.

• Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas ir iespējams to vienreiz saņemt atkārtotai lasīšanai.

• Lietotājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk kā 2 e-grāmatas.

• Lietotājs nevar saņemt vairāk kā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).

Svarīgi: e-grāmatu lasīšana nav pieejama lietotājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas un citi informācijas resursi.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar bibliotēku.

Vairāk par pakalpojumu “3td e-GRĀMATU bibliotēka” un projekta realizāciju lasiet šeit

http://www.kis.gov.lv/2019/01/latvijas-publisko-biblioteku-lasitajiem-jauna-iespeja-bez-maksas-lasit-e-gramatas-tiessaiste-mobilaja-ierice-vai-datora/.