Bezmaksas pakalpojumi

  • Apmācības un ekskursijas

Lietotāju apmācībām var pieteikties individuāli vai grupās. Šobrīd Krāslavas novada bibliotēkā ir pieejamas nodarbības tikai Krāslavas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem, kā arī minēto novadu iedzīvotājiem – t.i. bezmaksas datorapmācību kursi un konsultācijas;

Aicinām ikvienu atnākt ekskursijā uz Krāslavas novada bibliotēku un uzzināt, cik daudz dažādu iespēju mēs varam šodien piedāvāt. Katrs interesents bibliotēkā noteikti atklās ko jaunu! Ekskursiju mērķis palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informācijas telpā, iepazīstināt ar plašo pakalpojumu piedāvājumu, nodrošināt efektīvu bibliotēkas resursu izmantošanu.

Ja vēlaties pieteikt ekskursiju, lūdzu, sazinieties ar mums: 65681114 vai ar Bērnu literatūras nodaļu (BLN) - 65623572