• Datubāzes

Krāslavas novada bibliotēkas abonētās datubāzes: 
 

Datubāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 

Uzņēmumu datu bāzes – uzņēmumu reģistrs, maksātnespējas datu bāze, gada pārskati, zemesgrāmatas dati, CSDD datubāze, kadastrs. Pieejama no bibliotēkas.

https://www.lursoft.lv/ 

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

http://news.lv/ 

Šeit ir apraksts: http://www.bibliotekakraslava.lv/index.php?p=3070&lang=633&pp=2767

Bezmaksas datubāzes:

 

IMF eLibrary datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija,  politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c. 

Tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm. SVF ir respektabla iestāde, kas sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm. Datubāze piedāvā visjaunākos pētījumus un pārskatus.

Datubāzes pieeja: https://www.elibrary.imf.org/ 

Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbojoties ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL  programmas "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros piedāvā bibliotēkām bez maksas izmantot IMF eLibrary datubāzi.