Bezmaksas pakalpojumi

  • Grāmatu elektroniskā rezervēšana

Lai varētu elektroniski rezervēt grāmatas, jāpieslēdzas savam bibliotēkas lietotāja kontam. Piekļuvi tam nodrošina lietotājvārds un parole, ko reģistrētam lietotājam pēc pieprasījuma piešķir Krāslavas novada centrālā bibliotēkā.

Pieslēdzoties Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lietotāja kontam var redzēt:

  • kādas grāmatas pašlaik ir jūsu lietošanā un to lietošanas termiņus,
  • lūgt pagarināt lietošanas termiņu,
  • rezervēt nepieciešamo izdevumu,
  • ja esat rezervējis kādu ļoti pieprasītu izdevumu varat redzēt termiņu, cik ilgi vēl jāgaida rindā.

Noteikumi:

  • rezervācija tiek izskatīta 7darba dienu laikā pēc pieprasījuma,
  • vienlaicīgi ir iespējams pasūtīt 5 dokumentus,
  • rezervētie izdevumi bibliotēkā jāizņem 7 darba dienu laikā kopš rezervācijas apstiprināšanas brīža. 

Lietotāja instrukcija darbam ar e-katalogu ir šeit:

http://www.bibliotekakraslava.lv/docs/532/Pazinojumi/Instrukcija_lasitajiem.pdf 

Neskaidrību gadījumos vai ja nedarbojas Jūsu agrāk saņemtā parole, lūdzam sazināties ar bibliotēku!