Bezmaksas pakalpojumi

  • Jauno grāmatu diena

Katra mēneša 20. datumā Krāslavas novada bibliotēkā notiek Jauno grāmatu apskats, kurā ikvienam ir iespēja iepazīties ar jaunākajām grāmatām.