Bezmaksas pakalpojumi

  • Lietotāju reģistrācija

Lai varētu izmantot iespēju ņemt grāmatas, žurnālus u.c. dokumentus uz mājām, jābūt reģistrētam lietotājam http://www.bibliotekakraslava.lv/par-mums/normativie-dokumenti Krāslavas novada bibliotēkā. Arī bibliotēkas datorus un interneta pieslēgumu var izmantot tikai bibliotēkā reģistrēti lietotāji http://www.bibliotekakraslava.lv/par-mums/normativie-dokumenti.

Lai reģistrētos bibliotēkā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ar personas kodu (pase vai eID karte). Lietotājus līdz 16 gadu vecumam reģistrē Bērnu literatūras nodaļā pēc viena no vecāku (vai tiem pielīdzināto personu) iesnieguma – galvojuma http://www.bibliotekakraslava.lv/docs/532/Personas_datu_aizsardziba/Galvojums_2019.pdf  aizpildīšanas.