Bezmaksas pakalpojumi

  • Literatūras izsniegšana uz mājām

Lai varētu izmantot iespēju ņemt CD un DVD, žurnālus, grāmatas uz mājām, jābūt reģistrētam lietotājam Krāslavas novada bibliotēkā http://www.bibliotekakraslava.lv/docs/532/Personas_datu_aizsardziba/LR_karte_2019.pdf. Katrā bibliotēkas apmeklējuma reizē nepieciešams uzrādīt savu Lasītāja karti.

 

Izsniegto dokumentu lietošanas termiņš:

http://www.bibliotekakraslava.lv/par-mums/normativie-dokumenti

Grāmatu rezervēšanu un izmantošanas termiņu pagarināšanu reģistrētie lietotāji var veikt, izmantojot attālo pakalpojumu, elektroniski izmantojot e-pastu:  kraslavasbiblioteka@inbox.lv  (grāmatu izmantošanas termiņa pagarināšanai) vai pa tālruni 65681100.