Bezmaksas pakalpojumi

  • Piekļuve datoriem ar interneta pieslēgumu

Visā bibliotēkā ir pieejams WiFi bezvadu interneta tīkls. Bibliotēkas 2. un 3.stāvā pieejami 8 datori tikai reģistrētiem lietotājiem, iepriekš piesakoties pie bibliotekāra. Interneta un datoru izmantošana ir bez maksas.