Bezmaksas pakalpojumi

  • Starpbibliotēku abonements

Ja meklētais nav atrodams Krāslavas novada centrālās bibliotēkas krājumā, lasītāji var izmantot starpbibliotēku abonementu (SBA). Tas nodrošina iespēju pasūtīt krājumā neesošus iespieddarbus vai to kopijas no Dagdas novada bibliotēkas, Krāslavas vai Dagdas novadu pagastu bibliotēkām. Grāmatas pieprasījums tiek nodrošināts 2 nedēļu laikā.