Bezmaksas pakalpojumi

  • Uzziņas un konsultācijas

Bibliotēkas apkalpošanas nodaļu darbinieki sniedz uzziņas un informāciju par literatūras krājumu un tā izmantošanas iespējām.

Ir iespējams saņemt konsultācijas informācijas meklēšanā:

  • Krāslavas novada centrālās bibliotēkas krājumā; 
  • Bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā, novadpētniecības katalogā un novadpētniecības digitālajās kolekcijās; 
  • Abonētajās datubāzēs; 
  • Citu Latvijas bibliotēku informācijas resursos.