KRĀSLAVAS NCB statistika par 2019. gadu:
 
Lietotāju skaits - 3384
Apmeklējumu skaits – 43448 
Izsniegumu skaits - 90326
 
Krājuma apjoms: 38933 eksemplāri
  • Grāmatas - 34922
  • Seriālizdevumi - 3505
  • Kartogrāfiskie dokumenti - 7
  • Attēlizdevumi - 356 
  • Audiovizuālie dokumenti - 137
  • Nošu - 6
Informācijas vienību skaits uz vienu lietotāju - 11
Apmeklējumu skaits dienā - 148 

Izsniegumu skaits uz vienu lietotāju - 27

___________________________________________________________________________________________ 

 Krāslavas reģiona publisko bibliotēku pārskati: 

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NCB pateicības raksti: 

Mums raksta: „Es lepojos ar to, ka manā pilsētā ir tāda bibliotēka”

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NCB pateicības: