KRĀSLAVAS NCB statistika par 2020. gadu:
 
Lietotāju skaits - 3121
Apmeklējumu skaits – 33231 
Izsniegumu skaits - 85723
 
Krājuma apjoms: 39032 eksemplāri
  • Grāmatas - 34847
  • Seriālizdevumi - 3672
  • Kartogrāfiskie dokumenti - 7
  • Attēlizdevumi - 15 
  • Audiovizuālie dokumenti - 134
  • Nošu - 9
  • Pārējie - 363 
Informācijas vienību skaits uz vienu lietotāju - 12

Izsniegumu skaits uz vienu lietotāju - 27

___________________________________________________________________________________________ 

 Krāslavas reģiona publisko bibliotēku pārskati: 

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NCB pateicības raksti: 

Mums raksta: „Es lepojos ar to, ka manā pilsētā ir tāda bibliotēka”

___________________________________________________________________________________________ 

KRĀSLAVAS NCB pateicības: