Rezervēšana un termiņa pagarināšana

Lai izmantotu pakalpojumus - grāmatu rezervēšana internetā un lietošanas termiņa pagarināšana, bibliotēkas apmeklētājam: 

· jābūt reģistrētam KRĀSLAVAS novada centrālās  bibliotēkas lietotājam,

· jāierodas KRĀSLAVAS novada centrālājā  bibliotēkā, līdzi ņemot lasītāja karti, lai varētu saņemt autorizācijas datus, t. i . lietotāja vārdu un paroli.

 

Kad lietotājs ir saņēmis autorizācijas datus, viņam ir iespēja (skat. instrukciju):

· pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura ir izsniegta citam lietotājam un rezervēt grāmatas, kas ir uz vietas bibliotēkā, 

· apskatīt savus abonementa datus un pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem,

· pieprasīt termiņa pagarinājumu,

· atteikties no pasūtījuma vai no rindas.

 

Lai elektroniski rezervētu grāmatu, lietotājs: 

· atver KRĀSLAVAS reģiona bibliotēku elektronisko kopkatalogu: http://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx;

· ievada autorizācijas datus sadaļā Mana bibliotēka.

Bibliotekārs rezervē lietotājam izdevuma eksemplāru un informē lietotāju par iespēju saņemt rezervēto eksemplāru. 

Ietaupiet laiku, rezervējiet izdevumus internetā!

Neskaidrību gadījumos vai ja nedarbojas Jūsu agrāk saņemtā parole, lūdzam sazināties ar bibliotēku!