Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601, Latvija,

Logo +371 6 5681100,
Logo +371 6 5624096,
Logo kraslbibl@apollo.lv
 
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
 
BildeBildeBilde
 
ceturtdiena, 30. marts, 2017
PAR MUMS
 
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
Dīķu iela 5, Krāslava, LV – 5601

mājas lapa: www.bibliotekakraslava.lv

blogs: http://kraslavasbiblioteka.blogspot.com/

E-katalogs: http://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

 Direktore
Valentīna Magidas
tel./fakss 65624096

Abonements
Olga Skerškāne
nodaļas vadītāja
tel. 65681100
 
Lasītava
Viktorija Slesare
vec.bibliotekāre
tel. 65681114
 
Komplektēšanas un apstrādes nodaļa
Svetlana Ļaksa-Timinska
nodaļas vadītāja
tel. 65681101
 
Novadpētniecība
Elvīra Zaščerinska
bibliogrāfe
tel. 65681114
 
Bērnu literatūras nodaļa   
Viktorija Urbanoviča
nodaļas vadītāja
tel. 65623572
 
Nodaļa Ezerkalnā
Valentīna Moiseja
vadītāja
tel. 65621226
 
 

Krāslavas novada centrālā bibliotēka pilda novadu galvenās bibliotēkas funkcijas, konsultē un sniedz metodisku palīdzību visām novadu bibliotēkām:

Krāslavas novads

 • Augstkalnes bibliotēka 
 • Aulejas pagasta bibliotēka 
 • Indras pagasta bibliotēka 
 • Izvaltas pagasta bibliotēka 
 • Joņinu bibliotēka 
 • Kalniešu pagasta bibliotēka 
 • Kaplavas pagasta bibliotēka 
 • Kombuļu pagasta bibliotēka 
 • Piedrujas pagasta bibliotēka 
 • Robežnieku pagasta bibliotēka 
 • Skaistas pagasta bibliotēka 
 • Varnaviču grāmatu izsniegšanas punkts

 Dagdas novads

 • Dagdas pilsētas bibliotēka 
 • Dagdas bērnu bibliotēka 
 • Dagdas pagasta bibliotēka 
 • Andrupenes pagasta bibliotēka 
 • Andzeļu pagasta bibliotēka 
 • Asūnes pagasta bibliotēka 
 • Bērziņu pagasta bibliotēka 
 • Ezernieku pagasta bibliotēka 
 • Konstantinovas pagasta bibliotēka 
 • Ķepovas pagasta bibliotēka 
 • Svariņu pagasta bibliotēka 
 • Šķaunes pagasta bibliotēka