• Datubāzes

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas abonētās datu bāzes:
 

Datubāze ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Datu bāzē ir gan brīvpieejas, gan abonētie resursi.

Datubāzi ir iespējams izmantot attālināti: http://letonika.lv/Login.aspx#section-clients

PAROLI pēc pieprasījuma var saņemt visi bibliotēkā reģistrētie lietotāji, interesējoties par to bibliotēkā vai pa e-pastu.

 

Uzņēmumu datu bāzes – uzņēmumu reģistrs, maksātnespējas datu bāze, gada pārskati, zemesgrāmatas dati, CSDD datubāze, kadastrs. Pieejama no bibliotēkas.

https://www.lursoft.lv/ 

 

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā, kas vidēji ik dienas tiek papildināts ar tūkstots jaunām publikācijām. Laikrakstu arhīvs pieejams no 1994.gada. Lursoft laikrakstu bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā ne tikai lasīt publikācijas Internetā, bet arī meklēt rakstus pēc vēlamajiem parametriem un iespēju tos komentēt.

http://news.lv/ 

Šeit ir apraksts: http://www.bibliotekakraslava.lv/index.php?p=3070&lang=633&pp=2767