NODAĻA EZERKALNĀ
  • Reģistrē un apkalpo bibliotēkas lasītājus, izsniedz izdevumus  uz mājām un saņem atpakaļ;
  • Nodrošina bibliotēkas apmeklētājus ar nepieciešamās literatūras un informācijas saņemšanu;
  • Piedāvā datoru un interneta pakalpojumus, apmācā bibliotēkas apmeklētājus tos izmantot;
  • Veic krājuma atveseļošanu, noraksta vecos izdevumus un sadarbībā ar NCB iegādājas jaunus izdevumus;
  • Veic darbu ar lasītājiem – parādniekiem;
  • Veido lasīšanas veicinošus pasākumus bērniem.