Krāslavas novada CB darba laiks

pirmssvētku un svētku dienā

30. aprīlis  11.00 - 17.00 
01., 04. - 06. maijs  nestrādā 
03. maijs  11.00 - 17.00 

Krāslavas novada CB un Bērnu literatūras nodaļas darba laiks

Pirmdien
11.00 -  18.00
Otrdien
11.00 -  18.00
Trešdien
11.00 -  18.00
Ceturtdien
11.00 -  18.00
Piektdien
11.00 -  18.00
Sestdien
10.00 -  16.00

(Bērnu LN - 12.00 -  16.00)

Svētdien
slēgta
 

Krāslavas novada CB un Bērnu literatūras nodaļas darba laiks

vasaras periodā (no 01.06. līdz 31.08.)

Pirmdien
10.00 -  17.00
Otrdien
10.00 -  17.00
Trešdien
10.00 -  17.00
Ceturtdien
10.00 -  17.00
Piektdien
10.00 -  17.00
Sestdien

10.00 - 16.00

(Bērnu LN - 12.00 -  16.00) 

Svētdien
slēgta
 
Reģistrējoties par bibliotēkas lasītāju, jāuzrāda:
  • personu apliecinošs dokuments,
  • dzīves vietas deklarācija.
Apmeklētājiem, kuri nav Krāslavas novada iedzīvotāji, bibliotēkas krājumus var izmantot tikai lasītavā.
 
Bibliotēku finansē Krāslavas novada dome. Tās galvenie pakalpojumi ir bez maksas.

Maksa tiek iekasēta tikai par speciāliem pakalpojumiem:
 
 
APSTIPRINĀTS
Ar Krāslavas novada domes
2013.gada 17.oktobra
lēmumu (protokols Nr.14.§7 p 7.15.)
 
KRĀSLAVAS NOVADA CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS MAKSAS PAKALPOJUMI
 

Pakalpojuma veids,

daudzums

Cena €  

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana

 

        Teksts melnbalts  A 4 1.lpp.

0,07

        Teksts melnbalts  A 4  lapa no abām pusēm

0,11

        Teksts melnbalts  A 3 1 lpp.

0,14

        Teksts melnbalts   A 3  lapa no abām pusēm

0,22

        Teksts krāsains     A 4 1  lpp.

0,21

        Attēls melnbalts   A 4  1 lpp.

0,21

        Attēls krāsains     A 4  1 lpp.

0,43

                               Informācijas iegūšana no datora

 

        Teksts melnbalts  A 4  1 lpp.

0,14

        Teksts krāsains     A 4  1 lpp.

0,28

        Teksts ar attēlu melnbalts  A 4 1 lpp

0,21

        Teksts ar attēlu krāsains    A 4  1 lpp

0,43

        Attēla un teksta skenēšana

0,14

        Faksa nosūtīšana Latvijas teritorijā

0,14

                               Telpu noma

 

         Bez biroja tehnikas

2,85

         Ar biroja tehniku

7,11

        Izdevumu pasūtīšana SBA kārtā

Saskaņā ar Latvijas Pasta tarifiem 


 Katra mēneša 20.datumā JAUNO GRĀMATU DIENA.