2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
Oskara Peipiņa koncerts bibliotēkā
7 Bildes.
Ivetas Alžanovas izšūto grāmatzīmju izstāde
4 Bildes.
Rakstu raksti simtgadei
7 Bildes.
Seminārs ar DU profesori, Dr.philol. Maiju Burimu
8 Bildes.
Rakstaino cimdu adīšanas meistarklase ar Ingu Maijeri
10 Bildes.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ilūkstes novadu
23 Bildes.
Ingas un Aleksandra Maijeru multimediju izstāde "Svilpaunieki Plus"
16 Bildes.
F. Lukaševiča gleznu izstādes atklāšana
4 Bildes.
Latgales reģiona bibliotekāru konference “Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”
56 Bildes.
Projekta Iedzīvotāji veido savu vidi noslēguma pasākums
9 Bildes.
Aleksandra Maksimova fotoizstādes atklāšana
9 Bildes.
Pie mums ciemojās Saldus kolēģi
9 Bildes.
Dokumentālo filmu maratons par Krāslavu
6 Bildes.
Mācības "ē! Mana “Latvija.lv.” Dari digitāli!”" Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā
4 Bildes.
Alberta Balttura grāmatas "Pagājušās dzīves takas" atvēršanas svētki
5 Bildes.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju
9 Bildes.
Skaidrītes Rubenes rokdarbu izstāde
9 Bildes.
Krāslavas NC bibliotēkā ciemojas Ilūkstes kolēģi
4 Bildes.
Viktorīna "Krāslavas novads Latvijas 100 gadu pinumā"
4 Bildes.
Pasaules apceļotāja Aināra Kadiša grāmatas "Sibīrijas piezīmes. Vitimas upes noslēpumi" prezentācija
5 Bildes.
"Kontrasti" - melnbaltie foto portreti no izstādes "Sirds krāslavieši" (Zibsnis) savijas ar košām, dekoratīvām Birutas Metlovas puķēm
4 Bildes.
Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāru seminārs
4 Bildes.
Kad tapa pilsēta Daugavas krastā
4 Bildes.
Tematisks pasākums skolēniem "Mobila drošība"
16 Bildes.
Tematisks pasākums "Es dzīvoju Aronsona ielā"
15 Bildes.
Mārītes Trifonovas porcelāna leļļu kolekcija
9 Bildes.
Krāslavas un Dagdas novada bibliotekāru seminārs
10 Bildes.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizkraukli
11 Bildes.
Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde
12 Bildes.
Birutas Eglītes grāmatas "Ceturtais bauslis" prezentācija
7 Bildes.
Radošā darbnīca "Sapņu ķērājs", vada Daina Pauliņa
6 Bildes.
Elvīra Mihailovska māca karvinga mākslu
8 Bildes.
Tikšanās ar rakstnieku Aleksandru Jakimovu
5 Bildes.