AUTORIZĒTĀS DATU BĀZES
 
LETONIKA - Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

 
LURSOFT datu bāzes izmantojamas Internet tīklā.
Uzņēmumu reģistrs - informācija par visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, to darbības veidiem, pamatkapitālu, dalībniekiem un amatpersonām. Pieejama informācija par uzņēmumu gada pārskatiem - bilances, peļņas un zaudējumu aprēķini un naudas plūsmas pārskati.
 
Lursoft laikrakstu bibliotēka - tajā varat lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss, The Baltic Times, novadu laikrakstu Tukuma Ziņotājs, Bauskas dzīve, Zemgales Ziņas, Druva, kā arī izmantot BNS arhīvus.
 
Bibliotēkā varat dažu sekunžu laikā atrast gan šīsdienas numuru rakstus, gan rakstus, kas publicēti pirms vairākiem mēnešiem. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, tai skaitā teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

 
 
Likumi.lid.lv
Izdevniecība "Lietišķās informācijas dienests" izveidojusi elektronisko datu bāzi, kurā uzkrāti aptuveni 70 tūkstoši normatīvo dokumentu.
 
Šobrīd datu bāzē ir apkopota lielākā daļa Latvijas Republikas institūciju izdoto normatīvo dokumentu (Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi u.c.), kā arī Eiropas Savienības normatīvie dokumenti.
 
Datu bāze pastāvīgi tiek papildināta ar jauniem dokumentiem, kā arī ar jaunākajām izmaiņām likumdošanā, tā nodrošinot nepārtrauktu pieeju Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo dokumentu aktuālajām redakcijām.