Kas Jūs visvairāk saista bibliotēkā?
jaunas grāmatas 48.00 48.00 %
vecas grāmatas 12.00 12.00 %
prese 12.00 12.00 %
datori, internets 8.00 8.00 %
izstādes, pasākumi 20.00 20.00 %
brīvā laika pavadīšana 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 25