24.11.2022
vārda dienas: Velta, Velda07.11.2022 - 30.11.2022
07.11.2022 - 28.11.2022
17.11.2022 - 17.12.2022
20.11.2022 - 19.12.2022