Eiropas Komisija iepazīstina ar darba programmu 2019.gadam
23.10.2018


Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajā gadā. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus. Šodien EK nākusi klajā ar darba programmu 2019. gadam.

Jāatzīmē, ka Komisija jau ir iesniegusi visus tiesību aktu priekšlikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu desmit Junkera vadītās Komisijas prioritātes. Kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi panākta vienošanās par aptuveni pusi no šiem priekšlikumiem, un vēl 20% priekšlikumu ir krietni pavirzījušies uz priekšu likumdošanas procesā. Prioritāte nākamajā gadā būs panākt “zaļo gaismu” pēc iespējas vairākiem vēl nepieņemtiem priekšlikumiem.

Komisija arī nāks klajā ar ierobežotu skaitu jaunu iniciatīvu, jo īpaši piedāvājot Eiropas iedzīvotājiem spēcīgu nākotnes perspektīvu. Tiks izvērtēti Investīciju plāna Eiropai rezultāti, virzīts koordinēts plāns mākslīgā intelekta attīstībai Eiropā, iesniegts rīcības plāns attiecībā uz dezinformāciju un sniegti ieteikumi izveidot Eiropas elektronisko pacienta medicīnisko karšu reģistru. Tiks izvērtēti atlikušie šķēršļi vienotajam tirgum un izvirzītas idejas to novēršanai. Lai pabeigtu enerģētikas savienības izveidi un risinātu klimata pārmaiņu jautājumus, tiks iesniegta stratēģija ilgtermiņa siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un ziņots par enerģētikas savienības stāvokli un rīcības plānu akumulatoru jomā.

Par šiem un vēl citiem darba programmas elementiem vairāk šeit: https://ec.europa.eu/latvia/news/komisijas-2019-gada-darba-programma-%E2%80%93-sol%C4%ABjumu-izpilde-un-gatavo%C5%A1an%C4%81s-n%C4%81kotnei_lv

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā

Preses nodaļa

Tālruņi: 28665579; 67085421

kaspars.kreics@ec.europa.eu

kristine.liepina@ec.europa.eu

http://twitter.com/EiropasKomisija

http://facebook.com/EiropasKomisija

http://instagram.com/eiropaskomisija
      Atpakaļ