123322

Pasākumi aprīlī (2022)
01.04.2022


 Datums, laiks

 Nosaukums 

Norises vieta

04.04.

“Muzejs manā dzīvē”
Krāslavas muzeja dibinātājam Ādolfam Pildegovičam -135
Digitālā satura novadpētniecības izstāde

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

14.04.
Plkst.1000

“Nosauciet novadnieku”
Tiešsaistes novadpētniecības viktorīna visiem interesentiem, 
sveicot Krāslavu 99. dzimšanas dienā

Zoom platforma, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

11.04. – 22.04.

 

 

19.04.
Plkst.1200

 

25.04.
Plkst. 1000


07.04. – 30.04.

Bibliotēku nedēļas “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!” ietvaros -

“Pielaiko profesiju - bibliotekārs!” tematiskā izstāde, klātienes un attālinātās ekskursijas Ēnu dienas ietvaros.

Tiešsaistes tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku 
(mērķauditorija 2.-5.klašu audzēkņi un pedagogi).

“22 jautājumi par Eiropas Savienību”
Tikšanās ar žurnālistu Ansi Bogustovu (klātienē)

“Ko mēs protam?”
Skaistas pagasta radošo personu darbu izstāde
Pasākumu cikls “Iepazīstinām ar Krāslavas novada pagastiem”.
Izstādes atklāšana 20.aprīlī plkst.1400

BLN, KNCB mājaslapa

 

 

Zoom platforma, KNCB mājaslapa

 

KNCB tikšanās telpa, KNCB  mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

 

Lasītava, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili 

20.04.

“Aprīļa jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, BLN, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.04. – 30.04.

Mēneša grāmata –“Totēmi” Laima Kota
“Literatūres” grāmatu plaukts
no raidījumu cikla “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku”

Abonements

01.04. – 30.04.

“Laiks kā pulkstenis tikšķ”
Vintāžas pulksteņu izstāde /vitrīnizstāde / virtuāls apskats

Abonements, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.04. – 30.04.

“Atnāc mani vēl satikt”
dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 85.
Grāmatu apskats

Abonements, KNCB mājaslapa

01.04. – 30.04.

“Cilvēciskums ir dzīves lielākā vērtība”
rakstniecei Ilzei Indrānei – 95.
Grāmatu apskats

Abonements, KNCB mājaslapa

11.04.- 22.04.

“Zaķīts olas krāsot steidz!”  
Literāri izglītojošā izstāde  

BLN

25.04.- 29.04.

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības (1.solis)
Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu 5.kl.vidū

BLN sadarbībā ar novada skolām

01.04. – 30.04.

“Kad raibie tauriņi ielido pavasara deju dancot”
Andra Skumbiņa gleznu izstāde no cikla
“Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements, KNCB mājaslapa

07.04. – 20.04.


22.04. Plkst. 1800

“Digitālo apsveikumu veidošana savai pilsētai” 
Konkurss Krāslavas pilsētas 99. dzimšanas dienas ietvaros.

Konkursa noslēguma pasākums, uzvarētāju pasludināšana 

Krāslavas kultūras nams, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.04. – 30.04.

“Par/un ap Krāslavu”
Novadpētniecības rubrika

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.04. – 30.04.

“Foto albūmus pāršķirstot”
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas foto rubrika

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.04. – 30.04.

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai”
Pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 24780173 vai  klātienē
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā, Dīķu ielā 5

Lasītava, KNCB mājaslapa
      Atpakaļ