127532

Pasākumi un izstādes janvārī
01.01.2023


Datums, laiks

Nosaukums

Norises vieta

05.01. – 31.01.

31.01.

“Ko mēs protam?”
Svariņu pagasta radošās personas Ritas Ružas darbu izstāde
Pasākumu cikls “Iepazīstinām ar Krāslavas novada pagastiem


Noslēguma pasākums, tikšanās ar darbu autori

 Vitrīnizstāde

Abonements,
Lasītava

05.01. – 31.01.

Senioru ceturtdiena
“Gada valdnieks Trusis“

Grāmatu  un periodikas apskats

Abonements

01.01. – 31.01.

“Rakstīšana ir mans dzīvesveids”
rakstniecei Anitai Liepai – 95
Grāmatu apskats

Abonements,
KNCB mājaslapa

28.01.

“Viedoklis pret grāmatu”
Interviju sleja ar pašvaldības  uzņēmēju Ivaru Geibu

KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili

01.01. – 31.01.

“Vējš baltā eglē baltu vijoli spēlē…” (Guna Kranciņa)
Zinaidas Lapkovskas  sirdsprieks, kas krāsām plūst...
Gleznu izstāde no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements,
KNCB mājaslapa

20.01.

“Janvāra jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, BLN,

KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili

25.01.
Plkst. 1500

Raidījumu cikls "Pasaule ceļotāja acīm" 
“Ielūkošanās Austrumāzijā”, tikšanās ar Ivaru Geibu

KNCB telpās

11.01. – 31.01.

Bibliotēkas lietotāju apmācība darbam ar datubāzēm

KNCB

10.01. – 31.01.

“Zini vai mini, Krāslavai – 100”
Novadpētniecības konkurss

KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili

01.01. – 31.01.

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai” mēneša tēma:
“Vai tavam uzņēmumam ir e-adrese? Piesakies!”

Lasītava

11.01. – 31.01.

Novadpētniecības digitālās kolekcijas popularizēšana.
Bibliotekārās stundas

KNCB

11.01. – 31.01.

"Meklējam un pasūtam e-kopkatalogā" 
Praktiskās nodarbības pagastu bibliotekāriem un bibliotēkas lietotājiem

KNCB

01.01.– 31.01.

Sociālo mediju rubrika “Bibliotekāru darbs Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” (#bibliotekārudarbskncb, #kncb2023)

Bibliotēkas sociālo mediju profili 

09.01. – 31.01.

"Українськa книжкa для дiтей i молоді" 
(Grāmata ukraiņu valodā bērniem un jauniešiem)
Grāmatu apskats

BLN, KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili
      Atpakaļ