120968

Bērnu žūrijas grāmata mani iedvesmoja
02.02.2022


Noslēgumam tuvojas ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021” grāmatu kolekcijas lasīšana un izvērtēšana.

 Pirmsskolas izglītības  iestādes  ,,PĪLĀDZĪTIS” 7. grupas audzēkņi uzdāvināja kopējo darbiņu par mīļākajām grāmātām un  personāžiem no izlasītajām sešām žūrijas kolekcijas grāmatām 5+.

 SKATIES 

http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/2022/02/bjvz-5-mani-iedvesmoja.html
 
      Atpakaļ