116080

BJVŽ 2020
02.03.2021


20. BJVŽ lasīšanas un elektroniskās anketas aizpildīšanas posms ir noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā, darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”.

Šogad žūrijas grāmatas lasīja un vērtēja 15 Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola un Ezernieku vidusskolas skolēni.

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasīšanas programmā piedalījās 157 žūrijas eksperti.

Visaktīvākie no tiem bija audzēkņi no Krāslavas pirmskolas izglītības iestādēm PII „Pīlādzītis”, „Pienenīte” un skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Lasīšanas projektu atbalstīja arī vecāki. Šogad žūrijā aktīvi darbojās Vita Valtere un Anita Grineviča ar savām meitām.

Visi žūrijas dalībnieki saņēma LNB Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas balviņas. Šogad tās ir zīmulis ar dzēšgumiju un grāmatzīme-lineāls ar vecāku žūrijas logo un uzrakstu ,,LASĪT - NOZĪMĒ DOMĀT UN JUST”.

Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem lasītājiem par ieguldīto darbu un rūpēm.

Aizpildīto anketu rezultāti tiks apkopoti Latvijas Nacionālas bibliotēkas Bērnu literatūras centrā.

Pacietīgi gaidīsim rezultātus par iecienītākām grāmatām un ļoti ceram, ka Lasīšanas svētki notiks.

Lai lasītveicināšana neapstājas! Mēs priecājamies par iespēju lasīt grāmatas un paust savu viedokli par izlasīto!

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja

FOTO SKATIES  http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/2021/03/bjvz-2020.html       

 un

Foto skaties  http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-bjvz-2020.html
 
      Atpakaļ