122781

,,Es lasu dzimtajā valodā" rezultāti
07.03.2022


Lasījumu ,,Es lasu dzimtajā valodā” rezultāti

 

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā noslēdzās lasījumi, veltīti Starptautiskajai  Dzimtās valodas dienai, kas  visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī.

Tās mērķis bija pievērst mūsu uzmanību dzimtās valodas vērtībai un skaistumam.

Ka atzīmēja KNCB bibliotēkas direktore Valentīna Magidas, šogad lasījumu līmenis bija daudz augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējo  gadu.

Lasījumos piedalījās 35 lasītāji no Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas, PII iestādes ,,Pienenīte.”

Teksta fragmenti no dažādām grāmatām skanēja latviešu, poļu, krievu, franču un angļu valodā.

Klausoties bērnu lasījumu ierakstus, mēs sajutām lepnumu par dzimtās valodas krāšņumu!

Interesantāko fragmentu lasītāji ir

Anna Guba, Melānija Kononova, Anastasija Petuhova, Armands Pigins, Laura Mežiņa, Artūrs Vanduynslager, Arīna Čiževska, Elza Ahromkina, Rinalds Vaikulis, Artjoms Hodarenoks, Elizabete Pundure, Antons Terehovs, Kristers Gapševičus, Liliana Dzalbe, Nikita Ivanovs.

Par uzvarētājiem atzīti

Darja Petuhova, Anastasija Vanaga, Bernadetta Podjava, Līga Jakovele, Miroslavs Baženovs.

Uzvarētāju ierakstus varēs noklausīties Krāslavas NC bibliotēkas mājas lapā  un 

bibliotēkas sociālo mediju profilos (bibliotēkas Facebook un Youtube kontos):

Darja Petuhova: https://youtu.be/2iK6pexbArE 

Anastasija Vanaga: https://youtu.be/8YJh7TvWNhI

Bernadetta Podjava: https://youtu.be/Yj8j25mOIlU

Līga Jakovele: https://youtu.be/qoCMJ4BASjs

Miroslavs Baženovs: https://youtu.be/0zpDoR8ou4c

Visi dalībnieki saņems pateicības par panākumiem un aktīvu līdzdalību lasījumu konkursā veltīta dzimtajai valodai .

Krāslavas NC bibliotēka pateicas visiem skolotājiem un vecākiem, kuri iesaistīja bērnus lasījumos.

Pateicības rakstus un balviņas varēs saņemt Krāslavas NC bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā no 10. martā.
 
      Atpakaļ