117951

Lasām! Atbalstām BJVŽ 2021!
13.09.2021


Visā plašajā pasaulē Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā šogad darbojas 853 skolas, bibliotēkas un latviešu centri!

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas (KNCB) visaktīvākie lasītāji joprojām paliek pirmsskolu izglītības iestāžu ,, Pīlādzītis” un ,,Pienenīte” audzēkņi un viņu skolotāji.

Šogad lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija darbojas 168 PII ,,Pīlādzītis” un ,,Pienenīte” audzēkņi un viņu skolotāji.

Mēs ceram veiksmīgi izlasīt sešas grāmatas vecumgrupā 5+, izteikt savu viedokli par izlasītajām grāmatām, aizpildīt elektronisko anketu, papriecāties par kopā paveikto un saņemt pelnītās LNB balviņas.

Grāmatas BJVŽ 2021 stāstīs par draudzību, mīlestību, baiļu pārvarēšanu, uzdrīkstēšanos un līdzcietību.

Grāmatu virtuālo kolekciju var apskatīt

https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2021-gramatu-kolekcijas-virtuala-izstade?pp=

Vērtējumus par izlasītajām grāmatām Latvijas Nacionāla bibliotēka gaidīs līdz 2022. gada 31. janvārim – vērtējuma anketa visām vecumgrupām pieejama https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/anketa/2817-novertejuma-anketa-2021

Jau otru gadu pēc kārtas metodika un darba lapas par katru no “Bērnu un jauniešu žūrijas” grāmatām brīvi pieejamas internetā  https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/bernu-un-jauniesu-zurija/lasi_atbalsti_iesaisties_satura_vadlinijas_2021.pdf

https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/bernu-un-jauniesu-zurija/lasi_atbalsti_iesaisties_darba_lapas_2021.pdf

Foto var apskatīt arī

http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/2021/09/lasam-atbalstam-bjvz-2021.html

Lasi! Atbalsti! Iesaisties arī tu!
 
      Atpakaļ