109846

Lasīšanas eksperti PII ,,Pīlādzītis".
08.01.2020


Divdesmit pieci  PII ,,Pīlādzītis”  Bērnu žūrijas eksperti  vieni no pirmajiem aizpildīja elektroniskās anketas un aizsūtīja uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Visvairāk lasītājiem patika lietuviešu autores Evelinas Dacjūtes grāmata ,,Laime ir lapsa”, Izraēlas mākslinieces un rakstnieces Einatas Karfati grāmata ,,Kaimiņi” un krievu rakstnieka Sergeja Timofejeva grāmata ,,Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi”.  Bibliotekāre Viktorija pateicās skolotājām Leonginai Krasņakovai, Džeinai Vīksnai un visiem skolotājiem, kuri atbalstīja šo lasīšanas veicināšanas programmu.

Bibliotēkai bērni uzdāvināja savus zīmējumus par izlasītajām grāmatām.

Dāvanā ikviens lasītājs saņēma LNB balviņas –atslēgu piekariņus atstarotājus.

Foto skaties  Bērnu literatūras nodaļas emuārā: http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/
 
      Atpakaļ