123210

Mākslinieka talants vai Dieva dāvana
01.03.2022


Piekrītot domai, ka prāta spēju potenciāls varētu būt iedzimts, nevar nepiekrist, ka to var arī attīstīt. Nepārtraukti darbojoties, trenējot spēju risināt uzdevumus, attīstot loģisko domāšanu, runas mākslu, mākslinieka talants tomēr vairāk šķiet ir Dieva dāvāta dāvana.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka jau vairākus gadus piedāvā saviem apmeklētājiem talantīgo krāslaviešu devumu, organizējot  gleznu izstādes no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”. 

Šoreiz marta un aprīļa mēnesī bibliotēkas telpās var apskatīt Aijas Trunovičas Stivriņas gleznu izstādi “Ar mani atkal runā kaijas”.

Mūsu draudzība ar vietējo mākslinieci, krāslavieti Aija Stivriņa, ir kopš bērnības, kad Aijas māmiņa Anna Trunoviča 42 gadu garumā veica bibliotekāres pienākumus Krāslavas bērnu bibliotēkā. Aija ir ne tikai centīga zīmētāja, bet arī aizrautīga grāmatu lasītāja, izlasot milzīgu daudzumu grāmatu.

Savu talantu un meistarību māksliniece izkopa Krāslavas 1. vidusskolas skolotājas Lilijas Tamas un Ingas Sķerškānes vadībā. Savas studiju gaitas Aija turpināja Daugavpils Universitātē studējot Kultūras vēsturi un pedagoģiju. Vēl šodien ar milzīgu sajūsmu  Aija atceras skolotājas L. Tamas pieeju, individuālo darbu ar skolēniem zīmēšanas pulciņā. Kā mācību instrumentu vizuālās mākslas mācību priekšmeta programmas apguvē, skolotāja nereti izmantoja Margaritas Stārastes grāmatas un ilustrācijas. Tas ir apbrīnojami un cieņas vērts! Spējas, ko  skolotāja pamanīja jau Aijas bērnībā, liecina par viņas talantu arī šodien. Savu māksliniecisko devumu Aija galvenokārt sniedz akvareļtehnikā, piekopjot arī grafikas tehniku, izmantojot zīmuli vai tušu ainavās un klusajā dabā.

 Kopš 2001. gada Aija strādā Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"par skolotāju, iedvesmojot un iedrošinot savus mazos audzēkņus ticēt savam potenciālam, attīstot viņu mākslas spējas. Būdama aktīva un talantīga  skolotāja un vietējās kopienas pārstāve, Aija līdzdarbojas ne tikai ikdienas pedagoģiskajā darbā, bet arī iesaistās dažādās pilsoniskās aktivitātēs - biedrības “Pīlādzītis klubs” pasākumos, veidojot bērnudārza telpu un vides vizuālo noformējumu, piedāvājot Krāslavas novada teritorijas objektu risinājumus un  personīgās ilustrācijas vairākām publicētām grāmatām un darba burtnīcām.

 Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedāvā saviem lasītājiem trīs Aijas Trunovičas Stivriņas ilustrētās grāmatas – “Daugavas stāsts”, “ Daugavas rakšana” un “Pīlādzītis”. Meklējiet šīs grāmatas bibliotēkas plauktos vai e-katalogā https://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx 

Viss, ko Aija attēlo, ir pozitīvu sajūtu pilns – dzīvesprieks, krāsu daudzveidība, līniju elastīgums un notikuma elpas aptvere. Lūk, ko pamanījām un aicinām arī jūs apskatīt gleznu izstādi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā!

 

 
 
      Atpakaļ