108843

Pasaku ķēniņam Kārlim Skalbem-140
11.11.2019


,, Pasaule ir tik gaiša un laimīga,

cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.”

/K.Skalbe/

 7. novembrī Krāslavas NC bibliotēka atzīmēja Kārļa Skalbes 140. gadadienu.

Novembra svētku dienās Kārlis Skalbe ir īpaši pieminams ne tikai tāpēc, ka bijis viens no mūsu valsts pamatlicējiem, bet arī tāpēc, ka viņš ir mūsu brīvības simbolu – Brīvības pieminekli rotājošo vārdu „Tēvzemei un Brīvībai” autors.

Ciemos atnāca Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni ar klases audzinātāju Intu Japiņu, Grāfu Plāteru v.n. pamatskolas audzēkņi ar skolotāju Innu Sevostjanovu un Varavīksnes vidusskolas audzēkņi ar skolotāju Jeļenu Kļimovu.

Mēs godinājām latviešu pasaku ķēniņu Kārli Skalbi, skatījāmies prezentāciju par Kārli Skalbi un video par mūžīgām vērtībām autora pasakās. Krustvārdu mīklas  minējums iesaistīja skolēnus aktīvajā darbībā. Bibliotekāre Viktorija visiem  ieteica paskatīties animācijas filmu ,, Kaķīša dzirnavas.”

Skalbes pasakās galvenais varonis ir Tikums.

Skalbe ir latvju dainu tikumisko pamatprincipu – iejūtības, līdzjūtības, labestības, piedošanas – turpinātājs. Bet par visu vairāk, kā uzsver Skalbes kaķītis, mīlestībā pasauli un cilvēkus vērojošs un izprotošs rakstnieks, kuram pats svarīgākais ir vairot pasaulē labo un prieku, nedarot citiem sāpes un nevairojot pasaulē sāpes.

Lādītē bērna rokas pieskārienu gaidīja 79 Kārļa Skalbes pasaku nosaukumi. Katram tika pa kādai pasakai, ko mājās vajadzēs izlasīt un uzzīmēt zīmējumu, papriecāties un  uzdāvināt to bibliotēkai.

Bibliotēkas viesu grāmatā skolotāja INTA uzrakstīja:

„Paldies par novadīto stundu, veltītu Kārļa Skalbes 140. gadadienai. Paldies par to gaišumu, ko Jūs mums devāt un likāt atcerēties par  mūžīgām cilvēkvērtībām !”

Mēs novēlam saviem lasītājiem smelties dzīves gudrību Kārļa Skalbes pasakās, jo labas pasakas audzina un attīsta dvēseles valodu.

Laba pasaka gaida arī Tevi, nāc un izvēlies to. 

Krāslavas NC  Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča

Foto skaties  Bērnu literatūras nodaļas emuārā: http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/

 


 
      Atpakaļ